Adviezen voor basisscholen en de kinderopvang

Wanneer kinderen van 0-12 jaar naar de kinderopvang of basisschool mogen of wanneer ze thuis moeten blijven is te vinden in Handreiking neusverkouden kinderen van de Rijksoverheid.

Advies bij een besmetting op school

De besmette leerling of medewerker gaat thuis in isolatie en informeert zelf zijn of haar nauwe contacten. De ouder of medewerker informeert ook de school.

Het is belangrijk dat de school haar medewerkers en (ouders) van leerlingen informeert wanneer een leerling of medewerker op school besmet is met corona. Zo kan iedereen die (mogelijk) in contact is geweest met deze persoon extra goed letten op klachten en contact met kwetsbare personen vermijden. U kunt hiervoor deze brief gebruiken.

Zelftest bij klachten

Kinderen en medewerkers met klachten die passen bij het coronavirus dienen een zelftest gebruiken. Bij een negatieve uitslag mogen medewerkers en/of leerlingen weer naar school. Als de klachten aanhouden, is het advies de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Als deze tweede zelftest negatief is, mag de leerkracht of leerling naar school. 
Voor medewerkers met aanhoudende milde klachten geldt het extra advies een mondneusmasker te dragen en een extra goede handhygiëne toe te passen totdat men klachtenvrij is. 

Quarantaine advies

Leerlingen hoeven niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Met deze Check kan iedereen nagaan of zij al dan niet in quarantaine moeten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Bekijk de informatiebrief voor leerlingen van het RIVM.

Als een gezinslid een verhoogd risico heeft op een ernstig beloop van COVID-19, is het raadzaam dat de ouder contact opneemt met de GGD, bij voorkeur met de jeugdarts van de school.

Adviezen voor basisscholen en kinderopvang

Adviezen voor medewerkers die nauw contact zijn

Medewerkers die nauw contact zijn hoeven niet meer in quarantaine. Zij krijgen het volgende advies:

  • Geen contact te hebben met de besmettelijke persoon;
  • Bij het ontstaan van klachten een zelftest te doen, ook als iemand eerder negatief is getest. Kijk hier voor meer informatie over testen;
  • Tot en met 10 dagen na laatste blootstelling afstand te houden, grote groepen te vermijden* en contact met kwetsbaren te vermijden.

Hebben ze wel klachten, mogen ze na een negatieve zelftest naar school.