U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenRegionaal gezondheidsonderzoek Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Het coronavirus beheerste de afgelopen twee jaar onze samenleving. Ook voor de jongvolwassenen (16-25 jaar) heeft deze periode ongetwijfeld verstrekkende gevolgen. Op verzoek van VWS gaan GGD’en samen met het RIVM de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen inzichtelijk maken. Dit wordt gedaan middels de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen in de periode van 21 april tot en met 5 augustus 2022.

Om op gemeenteniveau een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat voldoende jongvolwassenen deelnemen door een vragenlijst in te vullen.

Informatie over het onderzoek

Informatie over het onderzoek

Vanaf 21 april tot en met 5 augustus 2022 voert GGD Zuid Limburg de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit. Dit is een grootschalig landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar. Dit onderzoek voert de GGD Zuid Limburg uit in opdracht van GGD GHOR Nederland. In een korte online vragenlijst geven jongvolwassenen antwoorden op vragen over gezondheid, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, eenzaamheid en financiën, maar ook de invloed van de coronacrisis op hun welzijn.

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is het eerste landelijke onderzoek dat de daadwerkelijke impact meet. De impact op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen nu én op de langere termijn. De vragenlijst zal onder andere ingaan op thema’s als lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, weerbaarheid en eenzaamheid.

Deelname aan de monitor

Deelname aan de monitor

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd. 

Alle 16- tot en met 25-jarigen in Zuid-Limburg kunnen deelnemen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Meedoen kan via: www.pandemening.nl. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Deelnemers maken kans op verschillende prijzen, zoals een Apple Ipad, een bezoek aan een pretpark naar keuze voor 4 personen, een coolblue bon of een luxe hotelovernachting voor 2 personen. 

Resultaten van het onderzoek

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen.

Contact

Contact

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg, afdeling K&I

 088 - 880 55 77

JVmonitor@ggdzl.nl