U bevindt zich op:BurgersInfectieziekten en hygiëneCorona (COVID -19)Testen op coronavirusInformatie commerciële sneltest

Betrouwbare antigeensneltesten

Betrouwbare antigeensneltesten

Het RIVM heeft de NAAT-test (PCR of TMA) en een aantal antigeensneltesten gevalideerd. Dat betekent dat uitslag van deze testen onder vaste voorwaarden te vertrouwen zijn. Op deze pagina van het RIVM vindt u meer informatie over de verschillende soorten testen.

Deze antigeensneltesten zijn alleen gevalideerd (betrouwbaar) als ze afgenomen worden bij mensen met COVID-gerelateerde klachten. Bij het testen van mensen zonder klachten zijn de antigeensneltesten niet betrouwbaar. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan. 

Een antigeensneltest is minder gevoelig dan een NAAT-test. Dit betekent dat als iemand minder virusdeeltjes heeft, deze (ten onrechte) een negatieve testuitslag kan krijgen. Dit kan bijvoorbeeld aan het begin of einde van het ziektebeeld. De betrouwbaarheid van een antigeensneltest is verder afhankelijk van de juiste manier van afnemen van de keel/neuswat én van de juiste manier van uitvoeren van de test onder supervisie van een BIG-geregistreerde arts.

Verplichte melding positieve testuitslagen

Verplichte melding positieve testuitslagen

Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Momenteel moet dit gemaild worden naar de regionale GGD, in de toekomst zal er een digitaal portaal komen voor meldingen.

Waarom melden?

Waarom is het melden van een positieve uitslag zo belangrijk? De GGD weet dan hoeveel mensen COVID-19 hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alleen zo kunnen wij het coronavirus op een goede manier de kop indrukken.

Kwaliteitseisen

Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd in deze uitgangspunten. Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op.

Hoe kunt u melden?

Hoe kunt u melden?

Het melden van een positieve test op SARS-CoV-2/COVID-19 kan eenvoudig en snel:

  1. De uitvoerder van de test verzend de positieve uitslagen naar de regionale GGD van de woonplaats van de geteste persoon.
  2. Is de geteste persoon een inwoner van Zuid-Limburg? Verzend het digitaal ingevulde formulier via een beveiligde mail (vanwege de AVG-wet) naar:
    meldingen.infectieziekten@ggdzl.nl  
  3. Vermeld naam, geboortedatum, BSN, adres, geslacht en aanvragend arts (vereist wegens meldplicht)

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel ons dan gerust. Het is niet mogelijk om telefonisch een melding te doen.

088 - 880 50 05