IGRA-test

De IGRA-test (oftewel de Interferon Gamma Release Assay) is een bloedtest waarmee een besmetting met tuberculose kan worden vastgesteld. Het laten doen van de IGRA-test brengt geen risico's met zich mee.

Waarom deze test?

Een Mantouxtest geeft aan dat u mogelijk besmet bent met tuberculose. De IGRA-test kan hier (eventueel in combinatie met röntgenfoto's) meer duidelijkheid over geven.

Hoe werkt de test?

Hoe werkt de test?

U gaat naar een van de drie ziekenhuizen in de regio Zuid-Limburg voor een bloedtest. Uw bloed wordt in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van afweerstoffen tegen tuberculose. Na 2 tot 3 weken krijgt u de uitslag van het onderzoek per brief of via e-mail. Afhankelijk van deze uitslag vragen wij u opnieuw contact op te nemen met de GGD om een vervolgafspraak te maken. 

De uitslag is positief

De uitslag is positief

Wanneer de uitslag van de IGRA-test positief is, bent u zeer waarschijnlijk besmet met tuberculose. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

  1. U bent besmet, maar (nog) niet ziek (latente oftewel verborgen besmetting).
  2. U hebt mogelijk de ziekte tuberculose, aanvullend onderzoek is nodig.

De uitslag is negatief

De uitslag is negatief

Bij een negatieve uitslag is besmetting onwaarschijnlijk, maar niet helemaal uit te sluiten. Hoe de tuberculose-arts de uitslag uitlegt, hangt onder andere af van uw (medische) geschiedenis. De arts zal met u bespreken wat er verder gaat gebeuren. 

Vragen?

Vragen?

Hebt u nog vragen over de IGRA-test, neem dan contact op met de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD Zuid Limburg.