U bevindt zich op:BurgersGezondheidsmonitorsGezondheidsmonitor Kinderen 2023Veelgestelde vragen Gezondheidsmonitor kinderen 2023

Algemeen

Wat is de GGD Kindmonitor 2023?

De GGD Kindmonitor 2023 is een vragenlijstonderzoek (zowel digitaal als schriftelijk) naar de gezondheid, het welzijn en leefgewoonten van kinderen van 6 maanden tot 12 jaar die wonen in de gemeente Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Heerlen en Stein. Ouder(s)/verzorger(s) van deze 0-12 jarigen wordt gevraagd om een vragenlijst over hun kind in te vullen.

Waarom wordt het onderzoek uitgevoerd?

De Kindmonitor 2023 betreft een pilot in de bovengenoemde gemeenten. GGD Zuid-Limburg onderzoekt in opdracht van de gemeenten hoe het gaat met de jongste inwoners (0-12 jaar). Hoe staat het met hun gezondheid? Zijn er voldoende voorzieningen voor uw kind? De antwoorden op deze vragen helpt de gemeente om goede keuzes te maken. Keuzes die bijdragen aan een gezond en prettig leven voor uw kind.

Welke organisaties zijn betrokken bij het onderzoek?

De vragenlijst wordt in opdracht van de bovengenoemde gemeenten uitgevoerd door GGD Zuid-Limburg in samenwerking met GGD Limburg-Noord. Het versturen van de brieven en het beheer van de digitale vragenlijst gebeurt door onderzoeksbureau Research 2Evolve.

Waar en wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de vier pilot gemeenten Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Heerlen. De vragenlijst kan ingevuld worden in de periode van 10 oktober tot en met 11 december 2023.

Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?

De vragenlijst is afgestemd op de leeftijd van het kind. Er is onderscheid gemaakt in de leeftijdscategorieën 0-4 jaar en 4-12 jaar.

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene gegevens: invuller vragenlijst, leeftijd, geslacht, bevolkingsgroep, huishoudgrootte, huishoudsamenstelling, postcodecijfers (PC4)
 • Rondkomen: financiën ouders, geldgebrek
 • Gezondheid en welzijn: lengte en gewicht, gezondheid, ziekte en aandoeningen, mondgezondheid, slaap, geluk, weerbaarheid, veerkracht, pesten
 • Leefstijl: buitenspelen, bewegen en sporten, voeding, roken, alcohol, lezen, sociale media
 • Buurt: kindvriendelijkheid, buitenspeelmogelijkheden en belemmeringen, (on)tevredenheid buurt, gemis aan voorzieningen
 • School/opvang: naam bassischool, schoolbeleving, ziekteverzuim, gebruik opvang
 • Ingrijpende gebeurtenissen: huiselijk geweld, mantelzorg
 • Opvoeding: ervaring, hulp sociale kring, zorgen over kind, contact zorgverleners en behoefte professionele hulp, relaties en seksualiteit
 • Zwangerschap: ervaring, stress, alcoholgebruik, roken
 • Rondkomen: moeite met rondkomen, geldgebrek
 • Ouders: opleiding, gezondheid

Meedoen aan het onderzoek

Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?

De deelnemers van dit onderzoek zijn ouders/verzorgers van kinderen van 0-12 jaar. Uit de adressenregistratie zijn willekeurig adressen gekozen. De GGD stuurt alleen de geselecteerde personen een uitnodiging voor het onderzoek. Samen vormen zij een doorsnee van de bevolking. Personen die niet geselecteerd zijn, krijgen geen vragenlijst en kunnen niet aan het onderzoek meedoen.

Waarom is het belangrijk om mee te doen?

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van kinderen is het van belang dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Als te weinig ouders meedoen, zijn de uitkomsten geen goede vertegenwoordiging van de hele doelgroep. Hierdoor worden de uitkomsten van het onderzoek niet of minder betrouwbaar.

Wat heb ik er aan om deel te nemen aan dit onderzoek?

Door het beantwoorden van vragen over de gezondheid van uw kind, staat u even stil bij hoe het uw kind en met u gaat. U hebt daarna misschien behoefte aan informatie over de gezondheid van uw kind. Aan het einde van de online vragenlijst vindt u daarom een aantal websites met betrouwbare gezondheidsinformatie. Daar kunt u antwoord vinden op eventuele vragen die u heeft na het invullen van de vragenlijst.

Met het beantwoorden van de vragen helpt u ons en de andere inwoners van uw gemeente ook. Wij kunnen dan, samen met de gemeente, gericht beleid opstellen of aanpassen en actie ondernemen om de gezondheid en het welzijn van de jongste inwoners te verbeteren. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen of extra voorzieningen op te zetten in de gemeente.

Tot slot maakt u met het invullen van de vragenlijst kans op een van de prijzen:

 • 2x een dagje uit t.w.v. €100,- (keuze uit Ballorig, Steinerbos, Kinderstad Heerlen, Fun Valley Maastricht en Blotevoetenpark Brunssum)
 • 2x een (voor)leesboekenpakket t.w.v. €100,-
 • 2x een pakket met (bord)spellen voor het hele gezin t.w.v. €100,-
 • 4x een Decathlon bon t.w.v. €50,-
Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de helpdesk van Research 2Evolve. U kunt hen gratis bellen op 0800– 333 3300 (elke werkdag bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur). Ook kunt u mailen naar onderzoek@r2e.nl.

Moet ik nog ergens toestemming geven dat jullie mijn gegevens mogen verwerken?

In de vragenlijst wordt aan het begin een vraag opgenomen waarmee expliciete toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van de gegevens die u invult. U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of uw deelname helemaal te stoppen. Uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld, uw antwoorden worden veilig opgeslagen en worden alleen gedeeld met partijen die in de privacyverklaring worden genoemd.

Als u via internet meedoet en (tussentijds) stopt met uw deelname aan de vragenlijst, blijven uw antwoorden bewaard. Als u toch niet wilt dat uw antwoorden gebruikt worden voor het onderzoek, kunnen wij uw antwoorden verwijderen. Dit kan alleen gedurende de periode van het veldwerk (10 oktober tot 11 december). Daarvoor kunt u contact opnemen met Research 2Evolve via onderzoek@r2e.nl of 0800-333 3300. Wanneer u uw persoonlijke inloggegevens doorgeeft, zorgt Research 2Evolve ervoor dat uw antwoorden worden verwijderd.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het onderzoek?

Nee, deelname is vrijwillig. We stellen het wel zeer op prijs als u meedoet. Als u de vragenlijst niet terugstuurt, dan ontvangt u van ons nog een keer een herinnering, als u zich niet actief afmeld. Niet deelnemen heeft voor u persoonlijk geen gevolgen.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt de vragenlijst invullen via internet of op papier. De vragenlijst invullen via internet gaat het snelst. U slaat dan automatisch de antwoorden over die niet van toepassing zijn. In de brief staat uw persoonlijke inlogcode en QR-code. U kunt deze invullen op www.onderzoekstarten.nl/jeugd0-4 of www.onderzoekstarten.nl/jeugd4-12 en daarna direct de vragenlijst invullen. U kunt de vragenlijst invullen op de computer, mobiele telefoon, tablet. Vult u de vragenlijst liever in op papier? Wacht dan met meedoen tot u een papieren vragenlijst van ons ontvangt bij de herinnering.

Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

Gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 25 minuten. Het digitaal invullen van de vragenlijst gaat iets sneller en vragen die niet van toepassing zijn, krijgt u niet te zien.

Met mij en mijn kind gaat alles goed, is het nodig dat ik de vragenlijst invul?

Ja, heel graag! We streven er in dit onderzoek naar om een goed beeld te krijgen van alle kinderen, dus niet alleen van kinderen waarmee het niet goed gaat. Het zou jammer zijn als alleen zij de vragenlijst invullen, we krijgen dan namelijk onterecht het beeld dat het met veel kinderen slecht gaat.

Het komt mij nu niet goed uit om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Mag ik de vragenlijst ook nog op een later moment invullen en/of terugsturen?

Later invullen is mogelijk. Als u de vragenlijst niet invult voor 20 oktober (en zich niet actief hebt afgemeld), ontvangt u automatisch een herinnering samen met de papieren vragenlijst. De digitale vragenlijst kunt u tot uiterlijk 11 december invullen. Indien u de vragenlijst schriftelijk invult vragen wij u vriendelijk om deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk 11 december naar ons terug te sturen. Alle vragenlijsten die hierna nog binnenkomen, kunnen wij helaas niet meer verwerken. Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we een herinnering.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk waren de herinneringsbrieven onderweg voor we uw reactie ontvingen. U hoeft Research 2Evolve of GGD Zuid-Limburg hier niet over te bellen en u kunt de herinnering weggooien. Het kan ook zijn dat u wel al bent begonnen met het invullen van de vragenlijst maar deze nog niet hebt afgerond. Wij zouden het heel fijn vinden als u de vragenlijst verder wilt invullen en afronden. Als u opnieuw inlogt kunt u direct verder gaan bij de vraag waar u gebleven was.

Mag de vragenlijst ook voor een ander kind worden ingevuld?

Nee, het is de bedoeling dat u als ouder/verzorger de vragenlijst invult voor het kind dat is aangeschreven en niet voor een ander kind. Uw kind dat in de brief wordt genoemd is willekeurig geselecteerd. Controleer daarom of de naam van uw kind op de brief staat.

Ik ben niet in staat om de vragenlijst zelf in te vullen. Kan iemand me hierbij helpen?

Als u zelf de vragenlijst niet (goed) kunt invullen (bijvoorbeeld moeite met lezen/schrijven), kunt u iemand in uw omgeving (bijvoorbeeld partner, buren, familie) vragen om te helpen met invullen. Het is wel belangrijk dat u zelf de antwoorden geeft.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijst?

Ja, een medewerker van de helpdesk van Research 2Evolve kan u helpen bij het invullen van de vragenlijst. U kunt hen gratis bellen op 0800– 333 3300 (elke werkdag bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur).

Technische vragen

Ik kan niet inloggen, wat nu?

Misschien staat de Caps Lock aan of heeft u hoofdletters gebruikt in de inlogcode, terwijl dit kleine letters zijn. Het adres www.onderzoekstarten.nl/jeugd0-4 of www.onderzoekstarten.nl/jeugd4-12 typt u in bij de adresbalk van uw internetbrowser en niet via een zoekmachine (bijvoorbeeld Google). Wanneer het echt niet lukt om in te loggen, kunt u contact opnemen met Research 2Evolve via onderzoek@r2e.nl of 0800-333 3300.

Ik ben mijn inlogcode kwijt, kan ik een nieuwe krijgen?

U kunt wachten op de herinneringsbrief die u 3 weken na de uitnodiging ontvangt of contact opnemen met Research 2Evolve via onderzoek@r2e.nl of 0800-333 3300.

Mijn computer is vastgelopen, wat nu?

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat de pagina is verlopen, is er niks aan de hand. U kunt na 10 minuten weer verder met invullen als u opnieuw inlogt. Het systeem heeft even de tijd nodig om te herkennen dat u niet meer aan het invullen bent. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn automatisch bewaard. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Ik ben halverwege gestopt, wat nu?

Als u tussentijds bent gestopt met invullen, is er niks aan de hand. U kunt meteen weer verder met invullen als u opnieuw inlogt.

Ik ben de antwoordenvelop kwijt, wat nu?

U kunt de vragenlijst in een blanco envelop zonder postzegel versturen naar:

Research 2Evolve, Tesselschadelaan 15A, 1217 LG Hilversum.

Privacy

Wat gebeurt er met de gegevens die in jullie bezit zijn?

De GGD Kindmonitor 2023 heeft het doel om de gezondheidssituatie van kinderen tot 12 jaar te volgen in de tijd. In 2025 voeren we naar verwachting dit onderzoek opnieuw uit in de hele regio Zuid-Limburg. Om dan te kunnen vergelijken met deze meting, moeten we de resultaten bewaren. We treffen technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen. De gegevens die we bewaren, bevatten geen gegevens die direct herleidbaar zijn tot een persoon.

Naam- en adresgegevens worden door Research 2Evolve gebruikt om de uitnodiging en eventuele herinneringen voor deelname aan het onderzoek te versturen. De gegevens worden niet gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijst. Twee maanden na afronding van het onderzoek worden alle namen en adressen vernietigd bij Research 2Evolve.

Hoe zit het met de privacy?

Uw antwoorden behandelen we uiteraard zorgvuldig. In dit onderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden.

In dit onderzoek gaat het ook niet om informatie over individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep kinderen tot 12 jaar of van subgroepen. De resultaten van individuele personen laten we niet zien. Uw antwoorden worden dus nooit openbaar. Meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers? Lees dan onze privacyverklaring.

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres?

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister van die gemeente. De gemeente is verplicht op grond van wet- en regelgeving uw (persoons)gegevens uit het bevolkingsregister te verstrekken aan officiële (overheids)instanties, zoals de GGD. De GGD Zuid-Limburg selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Uw kind is één van de personen die is geselecteerd.

Hoe wordt gecontroleerd of ik de vragenlijst heb ingevuld?

Bij de digitale vragenlijst wordt de inlogcode geregistreerd. De computer kan zien of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Bij de schriftelijke vragenlijst staat op elke bladzijde een barcode. Deze wordt gelezen door de computer. Die barcodes en inlogcodes worden vergeleken met het overzicht van alle geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis daarvan worden eventueel herinneringsbrieven verzonden.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd bij het combineren van de gegevens?

De antwoorden van dit onderzoek worden alleen gecombineerd als u hier expliciet toestemming voor geeft. Aan het einde van de vragenlijst heeft u de mogelijkheid om toestemming te geven dat uw antwoorden worden gekoppeld aan gegevens uit het kinddossier van uw kind zoals dat bekend is bij de jeugdgezondheidszorg. Dus alleen indien u uitdrukkelijke toestemming geeft kunnen uw antwoorden worden verrijkt met de gegevens uit het kinddosier van uw kind. Ook bij deze combinatie zijn we in niet geïnteresseerd in individuele personen. We willen met de gegevens graag uitspraken kunnen doen op groepsniveau. Om te kunnen koppelen krijgt iedere deelnemer voor het onderzoek een uniek nummer. Via het unieke nummer worden de gegevens gecombineerd. Het gaat hierbij om een geautomatiseerde uitwisseling, waarbij geen persoonsgegevens zoals naam en adres worden gebruikt.

Weten onderzoekers van de GGD wie wel of niet heeft deelgenomen aan het onderzoek?

Nee. De onderzoekers van de GGD Zuid-Limburg komen niet te weten wie wel of niet meedoet of wie welke antwoorden heeft gegeven. De naam en adresgegevens worden altijd losgekoppeld van de antwoorden op de vragenlijst en na afloop van het onderzoek worden deze naam en adresgegevens bij Research 2Evolve vernietigd. Alleen het bestand met de gegeven antwoorden op de vragenlijst wordt door de GGD Zuid-Limburg gebruikt voor het maken van statistieken.

Resultaten van het onderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

Gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en de GGD Zuid-Limburg gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van de jongste inwoners te verbeteren.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

De resultaten van het onderzoek worden medio 2024 openbaar gemaakt via: www.gezondheidsatlaszl.nl. De resultaten van de regio Limburg-Noord kunt u vinden via: www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep of subgroepen. De resultaten van individuele personen laten we niet zien. Uw persoonlijke antwoorden worden dus nooit openbaar. Het is niet mogelijk om de deelnemers persoonlijk op de hoogte te stellen van de onderzoeksresultaten.

Niet meedoen?

Ik wil of kan niet meedoen.

Het is mogelijk dat u de vragenlijst niet wilt of kunt invullen. Indien u geen herinnering meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden via onderzoek@r2e.nl onder vermelding van uw inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-333 3300 (elke werkdag gratis bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur). U kunt zich ook afmelden door te starten met de digitale vragenlijst en geen toestemming te geven om te antwoorden op de vragenlijst te verwerken.

Kan ik me achteraf terugtrekken uit het onderzoek?

Door de vragenlijst in te vullen, gaat u akkoord met de deelname aan de GGD Kindmonitor 2023. U kunt er altijd voor kiezen om bepaalde vragen niet te beantwoorden of uw deelname te stoppen. Als u (tussentijds) stopt met uw deelname aan de vragenlijst, blijven uw antwoorden bewaard. Als u toch niet wilt dat uw antwoorden gebruikt worden voor het onderzoek, kunnen wij uw antwoorden verwijderen. Dit is alleen mogelijk gedurende het veldwerk (10 oktober tot 11 december). Daarvoor kunt u contact opnemen met Research 2Evovle via onderzoek@r2e.nl of 0800-333 3300. Wanneer u uw persoonlijke inloggegevens doorgeeft, zorgt Research 2Evolve ervoor dat uw antwoorden worden verwijderd.

De aangeschreven persoon woont niet (meer) op dit adres.

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen, is het mogelijk dat u een uitnodiging heeft ontvangen voor iemand die niet meer op dit adres woont. Om te voorkomen dat de GGD Zuid-Limburg u nog een herinnering stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij u vragen of u de aangeschreven persoon af wilt melden door een mail te sturen naar onderzoek@r2e.nl onder vermelding van de inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-333 3300 (elke werkdag gratis bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur).

De aangeschreven persoon is niet in staat de vragenlijst in te vullen.

Wanneer de aangeschreven persoon niet in staat is om de vragenlijst in te vullen voor het kind, is het heel vervelend als deze persoon nog herinneringsbrieven ontvangt. Wij willen u vragen of u de aangeschreven persoon af wilt melden via onderzoek@r2e.nl onder vermelding van de inlogcode (deze vindt u in de brief) of adresgegevens. U kunt ook bellen naar 0800-333 3300 (elke werkdag gratis bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur).

Prijsverloting

Maak ik door mee te doen kans op een beloning?

Iedereen die meedoet en de vragenlijst volledig heeft ingevuld (via internet of op papier), maakt kans op een van de prijzen (2x dagje uit t.w.v. €100, 2x (voor)leesboekenpakket t.w.v. €100, 2x (bord)spellenpakket t.w.v. €100, 4x Decathlon bon t.w.v. €50) die wij verloten onder de deelnemers. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of u wilt meedoen aan de prijsverloting en uw e-mailadres invullen.

Wanneer weet ik of ik een van de prijzen heb gewonnen?

De prijzen worden half december 2023 verloot door Research 2Evolve en geeft de prijswinnaars aan ons door. Als u een van de winnaars bent, wordt u door ons gemaild op het e-mailadres dat u heeft doorgegeven. We zullen dan naar uw adresgegevens vragen om de prijs op te kunnen sturen. Wanneer u niets van ons hoort, bent u helaas niet een van de winnaars.

Overige vragen

Ik heb een andere vraag

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Research 2Evolve via het volgende telefoonnummer 0800-333 3300 (elke werkdag gratis bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur) of een e-mail sturen naar onderzoek@r2e.nl.

Ik heb naar aanleiding van de vragenlijst behoefte aan een persoonlijk gesprek. Waar kan ik terecht?

Ja, dat kan. Bekijk de onderstaande mogelijkheden.

 • Telefonisch contact: wilt u een jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid-Limburg spreken? Bel ons dan op 088 - 880 5044. Actuele openingstijden vindt u via www.ggdzl.nl/jgz.
 • GroeiGids ouderchat: de ouderchat is voor ouders met kinderen tot 12 jaar. Hier kunt u al uw vragen over opvoeden en opgroeien stellen aan een jeugdverpleegkundige. Ga naar www.ouderchat.nl. U kunt hier geen afspraken maken of verzetten. De jeugdverpleegkundige kan niet in het dossier van uw kind. 
 • GroeiGids app: in de GroeiGids app vindt uw betrouwbare informatie over gezond opgroeien en opvoeden van kinderen per levensfase. In de app kunt u ook een groeipad starten om de belangrijke en leuke momenten van uw zwangerschap en uw kind vast te leggen. Te downloaden in Play Store en Apple Store.
 • GroeiGids website: op de GroeiGids website vindt u, net als in de GroeiGids app, betrouwbare informatie over gezond opgroeien en opvoeden van kinderen per levensfase. Hiervoor hoeft u niets te downloaden, ga naar www.groeigids.nl
 • Mediawijsheid: biedt ouders/verzorgers informatie over het veilig en slim gebruik van (digitale) media. Kijk op www.mediawijsheid.nl

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw huisarts.