U bevindt zich op:Professionals Seksuele gezondheid  Training Sekswijzer

Training Sekswijzer

Met uw leerlingen praten over relaties en seksualiteit: vindt u dat ook lastig? Het is wél nodig. Want kennis over seksualiteit en het kunnen aangeven van grenzen zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde seksuele ontwikkeling.

Sekswijzer is een training voor docenten van de groepen 1 tot en met 8 in het basisonderwijs en voor docenten en mentoren voortgezet onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Tijdens de training leert u hoe u in de klas op een goede en prettige manier aandacht besteedt aan relaties en seksualiteit.

De training duurt één dagdeel en is gratis. De school kan hiervoor het lespakket Kriebels in je buik (primair onderwijs) of Lang leve de liefde (voortgezet onderwijs) aanschaffen. Het lespakket voor MBO is geheel digitaal; hiervoor hoeft niets aangeschaft te worden. De GGD kan de training op school verzorgen.

Inhoud van de training

Tijdens de training komen de volgende vragen aan bod:

  • Waarom is het belangrijk om in de klas over relaties en seks te praten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen én leerkracht zich veilig en prettig voelen tijdens dit gesprek?
  • Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van kinderen?
  • Welke erkende lesmethodes en interventies zijn er? 
  • Hoe ga ik om met de intolerantie van jongeren ten aanzien van seksuele diversiteit?
  • Hoe ga ik om met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen?
  • Hoe ga ik om met lastige vragen van leerlingen én ouders?
  • Wat is normaal en wanneer gaat iets te ver?

In de training Sekswijzer is tevens de module Over de grens opgenomen. In deze moduele leren documenten aan de hand van 'het Vlaggensysteem' seksueel grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen te signaleren, beoordelen en hierop te reageren. Ook krijgen docenten in deze module informatie over het ondersteuningsaanbod van de GGD bij seksueel grensoverschrijdend gedrag van/tussen leerlingen.

Waarom een training Sekswijzer?

Scholen hebben een belangrijke en leuke taak om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling. Positieve seksuele vorming draagt bij aan meer zelfverzekerde en seksueel gezonde jongeren.

Hoewel seksuele voorlichting ontzettend leuk en leerzaam is, vertellen leerkrachten vaak dat ze het moeilijk vinden om in de klas over relaties en seksualiteit te praten. Kinderen kunnen gaan lachen, stoen doen en soms lastige vragen stellen. Maar ook omdat veel leerkrachten op dit gebied niet over voldoende kennis beschikken. En dan zijn er soms ook nog ouders die vervelend reageren als ze horen dat hun kind voorlichting krijgt.

Deskundigen van de GGD Zuid Limburg op het gebied van jeugd & seksualiteit trainen docenten in het geven van voorlichting. Daarbij maken ze gebruik van erkende lesmethoden en interventies.

>> Inschrijven voor de training

Stimuleringsregeling

Het kabinet zet stevig in op de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen is gericht op het (financieel) ondersteunen van scholen die aandacht besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. De stimuleringsregeling is voor alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.