U bevindt zich op:Professionals Seksuele gezondheid  Training Sekswijzer

Training Sekswijzer

Met uw leerlingen praten over relaties en seksualiteit: vindt u dat ook lastig? Het is wél nodig. Want kennis over seksualiteit en het kunnen aangeven van grenzen zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde seksuele ontwikkeling.

Sekswijzer is een training voor docenten van de groepen 1 tot en met 8 in het basisonderwijs en voor docenten en mentoren voortgezet onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Tijdens de training leert u hoe u in de klas op een goede en prettige manier aandacht besteedt aan relaties en seksualiteit.

De training duurt één dagdeel en is gratis. De school kan hiervoor het lespakket Kriebels in je buik (primair onderwijs) of Lang leve de liefde (voortgezet onderwijs) aanschaffen. Het lespakket voor MBO is geheel digitaal; hiervoor hoeft niets aangeschaft te worden. De GGD kan de training op school verzorgen.

Inhoud van de training

Tijdens de training komen de volgende vragen aan bod:

  • Waarom is het belangrijk om in de klas over relaties en seks te praten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen én leerkracht zich veilig en prettig voelen tijdens dit gesprek?
  • Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van kinderen?
  • Hoe werk ik met het lespakket Kriebels in je buik of Lang leve de liefde?
  • Hoe ga ik om met de intolerantie van jongeren ten aanzien van seksuele diversiteit?
  • Hoe ga ik om met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen?
  • Hoe ga ik om met lastige vragen van leerlingen én ouders?
  • Wat is normaal en wanneer gaat iets te ver?

Vanaf september 2016 is Sekswijzer uitgebreid met de module Over de grens. In deze module krijgen leraren informatie over het ondersteuningsaanbod van de GGD bij seksueel grensoverschrijdend gedrag van/tussen leerlingen

Waarom een training Sekswijzer?

Scholen hebben een belangrijke taak als het gaat om de seksuele gezondheid van kinderen en jongeren. Sinds december 2012 is seksuele voorlichting een kerndoel in het onderwijs en daarmee een taak voor scholen.

Veel leerkrachten vertellen dat ze het moeilijk vinden om in de klas over relaties en seksualiteit te praten. Omdat kinderen lachen, stoer gaan doen en soms lastige vragen stellen. Maar ook omdat veel leerkrachten op dit gebied niet over voldoende kennis beschikken. En dan zijn er soms ook nog ouders die vervelend reageren als ze horen dat hun kind voorlichting krijgt.

Deskundigen van de GGD Zuid Limburg op het gebied van jeugd & seksualiteit trainen docenten in het geven van voorlichting. Daarbij maken ze gebruik van de bestaande lesmethoden.

Sekswijzer is gevalideerd door registerleraar.nl met 4 punten.