U bevindt zich op:Professionals Scholen  Advisering Gezonde School

Advisering Gezonde School

Een gezonde leerling presteert beter. Net als een gezonde, fitte leerkracht. De Gezonde School-aanpak helpt scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij het structureel werken aan gezondheid op school.

Wat houdt de Gezonde School-aanpak in?

De Gezonde School is een landelijke aanpak: de school werkt structureel en planmatig aan gezondheidsthema's zoals:

 • Voeding
 • Bewegen en sport
 • Roken, alcohol en drugs
 • Welbevinden en sociale veiligheid
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
 • Milieu en natuur

Het kan lastig zijn om te kiezen uit de grote hoeveelheid lesmaterialen en lespakketten. U maakt al een keuze door het aantal thema’s te beperken.

Meedoen met uw school? Contact

Content is verborgen

Wat doet de GGD?

De GGD adviseert scholen die willen werken aan het bevorderen van gezond gedrag. De ondersteuning is gericht op de specifieke behoefte van de school en kan dus verschillen per school. U kunt bijvoorbeeld een gezond voedings- en beweegpatroon bij uw leerlingen stimuleren door:

 • te zorgen voor een duidelijk traktatiebeleid;
 • het aanbieden van groenten en fruit in de pauze;
 • te zorgen voor een gezond kantine-aanbod;
 • leerlingen te motiveren om met de fiets naar school te gaan;
 • leerlingen te stimuleren lid te worden van een sportvereniging.

De Gezonde School-adviseurs voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs bieden u gedurende het hele traject begeleiding en ondersteuning. Deze adviseur is werkzaam bij de GGD of bij een van onze kernpartners. Afhankelijk van het thema werken we samen met andere landelijke en regionale preventie- en zorgpartners.

Content is verborgen

Vragen waarmee de GGD u kan helpen

Voor deze en andere vragen kunt u contact opnemen met de GGD:

 • Sluit ons protocol tegen pesten aan op de praktijk?
 • Hoe kunnen we ouders meer betrekken bij activiteiten?
 • Hoe kunnen we het beste werken aan het thema ‘relaties en seksualiteit’?
 • We willen graag dat kinderen gezond trakteren. Hoe pakken we dat aan?
 • Hoe krijgen we het vignet Gezonde School?
Content is verborgen

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Met het vignet Gezonde School mag uw school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken. Er is een vignet Gezonde School voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Op de website www.gezondeschool.nl vindt u alle informatie over (de aanvraag van) het vignet en de mogelijke thema's.

Een aantal scholen in Zuid-Limburg heeft het vignet Gezonde School al behaald.

Content is verborgen

Gezonde School-adviseurs

Neem contact op met een van onze Gezonde School-adviseurs:

Content is verborgen

Gezonde school activiteiten

We hebben voor u een overzicht gemaakt van mogelijke activiteiten en interventies per thema, landelijk en regionaal. Dit zal nooit volledig kunnen zijn. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van de interventie ligt bij de interventie-eigenaar. Eventuele kosten zijn voor de school zelf.

Content is verborgen

Nieuwsbrieven

3 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Gezonde School, voor het primair en voortgezet onderwijs.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Aanmelden?

Stuur een e-mail naar: