U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoeken Vaccinatiebereidheid Monkeypox

Onderzoek behoeftepeiling Monkeypox vaccinatie onder mannen

Sinds mei 2022 is er in Nederland en andere landen een uitbraak van Monkeypox. Dit wordt ook wel apenpokken of MPX virus genoemd. Nederland start met het aanbieden van preventieve vaccinatie tegen Monkeypox. Preventie betekent het voorkomen van Monkeypox. Met dit onderzoek brengen we behoeften rondom vaccinatie en Monkeypox in kaart bij MSM (mannen die seks hebben met mannen). Wij vragen in dit onderzoek naar je mening en behoeften over vaccinatie en Monkeypox.

Dit onderzoek is al afgesloten. U kunt nu niet meer deelnemen.

Het onderzoek

Het onderzoek is opgezet door GGD Zuid Limburg, GGD Amsterdam, RIVM, SOAAIDSNederland en de Universiteit van Maastricht. Dit onderzoek wordt ondersteund door lokale partners. Ook in andere Europese landen zal dit type onderzoek uitgevoerd worden als behoeftepeiling naar vaccinatie.

Voordat je beslist of je mee wilt doen aan dit onderzoek, krijg je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als je vragen hebt. Dat kan door een e-mail te sturen naar onderzoek@ggdzl.nl.

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van wat mensen zelf vinden van:

  1. Hoe mensen aankijken tegen Monkeypox vaccinatie en mogelijke wensen/behoeften ten aanzien van vaccinatie
  2. Factoren die samenhangen met wel of geen behoefte tot Monkeypox vaccinatie.

Wat houdt meedoen in?

Wat houdt meedoen in?

Meedoen aan dit onderzoek betekent dat je een vragenlijst invult. Dit duurt ongeveer 5 tot 10  minuten. De antwoorden op de vragenlijst worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. Je antwoorden zijn niet herleidbaar tot jou, we vragen niet naar je naam of andere persoonsgegevens.

Deelname is vrijwillig

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Als je niet wilt meedoen, zal dit op geen enkele manier invloed hebben op de zorg die je van de GGD of elders ontvangt.

Toestemming

We vragen je toestemming voor deelname aan het onderzoek en het opslaan en gebruik van jouw gegevens voor dit onderzoek. Bij het analyseren en rapporteren van het onderzoek zijn je gegevens niet tot jou te herleiden. Indien je geen toestemming geeft, kun je helaas niet deelnemen aan dit onderzoek. De GGD voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Eventueel vervolgonderzoek naar Monkeypox

Aan het einde van de vragenlijst kun je aangeven of je wel of niet benaderd wil worden voor vervolgonderzoek. Indien je toestemming geeft voor vervolgonderzoek, dan zullen we vragen naar je e-mailadres, om je te zijner tijd een uitnodiging te kunnen sturen. Om je uit te nodigen heeft de manager kort inzage in uw e-mailadres. De datamanager heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. Je ingevulde vragenlijstgegevens worden voorzien van een code om je privacy te beschermen. Bij het analyseren en rapporteren wordt je e-mailadres verwijderd nadat de code is gekoppeld aan de vragenlijstgegevens.

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Bij het analyseren en rapporteren van het onderzoek zijn je gegevens niet tot jou te herleiden. Je gegevens worden in een beveiligde opslagruimte bewaard voor de gangbare termijn van 15 jaar.

Indien je wenst dat je onderzoeksgegevens verwijderd worden, kan dat; het kan niet indien je geen emailadres opgeeft en kan ook niet na codering van de gegevens, omdat de gegevens dan niet herleidbaar zijn voor de datamanager.

De Medisch Ethische toetsingscommissie van Maastricht University heeft een Niet-WMO verklaring voor dit onderzoek afgegeven (dd 30/6/22) nummer METC 2022-3324.

Meer informatie en contact

Meer informatie en contact

Bij vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met de onderzoeker via onderzoek@ggdzl.nl. Verwijs daarbij naar het MPX vaccinatie survey.

Actuele informatie over Monkeypox is te vinden op de website van het RIVM.