U bevindt zich op:Professionals Projecten en onderzoeken  Ruimte voor gezondheid

Ruimte voor gezondheid

Ruimte maken voor gezondheid in de stad: naar een Zuid-Limburgse kennisagenda.

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en meedoen in de samenleving? Daarover is nog te weinig bekend. Om hier  verandering in te brengen, is een samenwerkingsverband opgericht van verschillende
Zuid-Limburgse partijen vanuit de werkvelden onderzoek, beleid en de praktijk.

Het ultieme doel van de samenwerking is werken aan een gezonder en gezond ingericht
Zuid-Limburg. Dat is ook één van de doelen van de (aankomende) Omgevingswet, waarbij gezondheid expliciet onderdeel moet uitmaken van beslissingen rondom (her)inrichtingsprojecten en beleid.
Gemeenten en inwoners worden intensief betrokken bij het vaststellen van ontbrekende kennis die nodig is om omgevingsvraagstukken te kunnen aanpakken. De lokale behoeften en wensen voor nieuw omgevingsbeleid zijn het uitgangspunt.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

De deelnemende partijen in de samenwerking zijn de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, GGD Zuid Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Kerkrade. Binnen het samenwerkingsverband is een stuurgroep, een kernteam en een brede adviesgroep geformeerd. De coördinatie van het project ligt bij de Universiteit Maastricht.
 

De rol van de GGD

De rol van de GGD

De GGD ondersteunt de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool bij het opstellen van de kennisagenda en het onderzoeksvoorstel.

Looptijd en fasering van het project

Looptijd en fasering van het project

Het project is opgedeeld in twee fases. Het eindproduct van fase 1 bestaat uit een breed gedragen en onderbouwde kennisagenda voor Zuid-Limburg. Deze fase is gestart in september 2018 en loopt tot september 2019.
In fase 2 zullen de vragen die naar boven komen in de kennisagenda beantwoord worden door middel van uitgebreid onderzoek. Deze fase loopt van september 2019 tot september 2022.
 

Financiering

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ZonMw (vijfde preventieprogramma).

Contact

Contact

Maria Jansen (projectleider)

088 - 880 51 70 

maria.jansen@ggdzl.nl

Unit Medische Milieukunde 

088 - 880 50 70 

milieu@ggdzl.nl