U bevindt zich op: Home /Professionals /Opdrachtgevers en partners / Scholen

Scholen

tieners zitten op schoolplein

Een veilig en plezierig schoolklimaat beïnvloedt het welzijn en de gezondheid van de jeugd. Een gezonde leerling presteert beter. Samen met scholen wil GGD Zuid Limburg ervoor zorgen dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien.

Wat doet de GGD?

De GGD werkt vanuit verschillende disciplines aan gezondheid en gezond gedrag van kinderen en jongeren.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten volgen de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar. Zij doen dit ook op school. Aan elke school is een team jeugdgezondheidszorg verbonden. Als de school zich zorgen maakt over een leerling kan ze altijd terecht bij dit team, dat bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Zij adviseren leerkrachten over de meest uiteenlopende zaken zoals alcoholgebruik, pesten, spijbelen en hoofdluis.

Gezondheidsbevordering

De Gezonde Schooladviseurs adviseren scholen over lessen en projecten rondom gezondheid en veiligheid. Voor elke school geldt dat de ondersteuning gericht is op de specifieke behoefte van die school. Het gaat dan bijvoorbeeld over roken, een gezond voedingsaanbod in de schoolkantine of een pestprobleem in de klas.

Medische milieukunde

De unit medische milieukunde adviseert over een gezond binnenklimaat in school. Te warme of slecht geventileerde lokalen zijn niet goed voor leerlingen en leraren en verslechteren hun prestaties.

Epidemiologie

De gezondheidsonderzoekers (epidemiologen) van de GGD onderzoeken welke gezondheidsproblemen voorkomen bij kinderen en jongeren in de regio. Bijvoorbeeld: uit onderzoek blijkt dat seksueel overdraagbare aandoeningen vaker voorkomen bij jongeren in een bepaalde gemeente of leeftijdscategorie. Samen met de GGD kan de school aandacht besteden aan het thema seksuele gezondheid.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data