Gemeente Nuth

vakwerkhuis met tuin en bloesemboom

Elke 4 jaar stelt de gemeente Nuth haar gezondheidsbeleid vast op basis van de informatie uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) voor de gemeente Nuth. In deze VTV worden de nieuwe cijfers over de gezondheid van de inwoners van Nuth gepresenteerd.

Een aantal zaken valt op:

  • De levensverwachting neemt langzaam toe in Nuth, net als in de rest van Zuid-Limburg en Nederland. Mensen worden ouder. Maar de extra levensjaren zijn niet altijd gezonde levensjaren. Naar verwachting zal door de vergrijzing het aantal inwoners met chronische aandoeningen toenemen. Bovendien hebben ouderen meer last van mobiliteitsbeperkingen;
  • De gezondheid van de bevolking in Nuth en Zuid-Limburg steekt nog steeds ongunstig af ten opzichte van de rest van Nederland. Dat komt doordat meer mensen één of meer chronische ziekten hebben. Bovendien ervaren minder mensen dan in de rest van Nederland, hun gezondheid als goed;
  • De trend voor overgewicht en obesitas is licht stijgend.

Preventief gezondheidsbeleid blijft ook in Nuth heel belangrijk

Een gezamenlijke, integrale aanpak is en blijft hard nodig. Het is belangrijk om nieuwe samenwerkingsverbanden te bevorderen en verbindingen te leggen tussen gezondheid en maatschappelijke doelen. Gezondheid beïnvloedt schoolprestaties, zelfredzaamheid, de loopbaan van mensen en de arbeidsparticipatie. Initiatieven in de gemeente Nuth zoals het vrijwilligersproject 'Samen dingen doen' en 'Passend werk voor iedereen' zijn hierbij onmisbaar.

Wat doet de GGD?

De GGD Zuid Limburg ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid. Neem gerust contact met ons op voor advies en ondersteuning

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data