U bevindt zich op: Home /Professionals /Opdrachtgevers en partners /Gemeenten / Maastricht

Gemeente Maastricht

bruggen over de Maas

Elke 4 jaar stelt de gemeente Maastricht haar gezondheidsbeleid vast op basis van de informatie uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) voor de gemeente Maastricht. In deze VTV worden de nieuwe cijfers over de gezondheid van de inwoners van Maastricht gepresenteerd.

Een aantal zaken valt op:

  • De levensverwachting neemt langzaam toe in Maastricht, net als in de rest van Zuid-Limburg en Nederland. Mensen worden ouder. Maar de extra levensjaren zijn niet altijd gezonde levensjaren. Naar verwachting zal door de vergrijzing het aantal inwoners met chronische aandoeningen toenemen. Bovendien hebben ouderen meer last van mobiliteitsbeperkingen;
  • De gezondheid van de bevolking in Maastricht en Zuid-Limburg steekt nog steeds ongunstig af ten opzichte van de rest van Nederland. Dat komt doordat meer mensen één of meer chronische ziekten hebben. Bovendien ervaren minder mensen dan in de rest van Nederland, hun gezondheid als goed;
  • De trend voor overgewicht en obesitas is licht dalend.

Preventief gezondheidsbeleid blijft ook in Maastricht heel belangrijk

Een gezamenlijke, integrale aanpak is en blijft hard nodig. Het is belangrijk om nieuwe samenwerkingsverbanden te bevorderen en verbindingen te leggen tussen gezondheid en maatschappelijke doelen. Gezondheid beïnvloedt schoolprestaties, zelfredzaamheid, de loopbaan van mensen en de arbeidsparticipatie. Initiatieven in de gemeente Maastricht zoals de Wijkservicepunten en het Sociaal Wijkteam zijn hierbij onmisbaar.

Wat doet de GGD?

De GGD Zuid Limburg ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid. Neem gerust contact met ons op voor advies en ondersteuning.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data