U bevindt zich op: Home /Professionals /Opdrachtgevers en partners /Gemeenten / Heerlen

Gemeente Heerlen

meisje korfbalt in gymzaal

Elke 4 jaar stelt de gemeente Heerlen haar gezondheidsbeleid vast op basis van de informatie uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) voor de gemeente Heerlen. In deze VTV worden de nieuwe cijfers over de gezondheid van de inwoners van Heerlen gepresenteerd.

Een aantal zaken valt op:

  • De levensverwachting neemt langzaam toe in Heerlen, net als in de rest van Zuid-Limburg en Nederland. Mensen worden ouder. Maar de extra levensjaren zijn niet altijd gezonde levensjaren. Naar verwachting zal door de vergrijzing het aantal inwoners met chronische aandoeningen toenemen. Bovendien hebben ouderen meer last van mobiliteitsbeperkingen;
  • De gezondheid van de bevolking in Heerlen en Zuid-Limburg steekt nog steeds ongunstig af ten opzichte van de rest van Nederland. Dat komt doordat meer mensen één of meer chronische ziekten hebben. Bovendien ervaren minder mensen dan in de rest van Nederland, hun gezondheid als goed;
  • De trend voor overgewicht en obesitas is licht stijgend.

Preventief gezondheidsbeleid blijft ook in Heerlen heel belangrijk

Een gezamenlijke, integrale aanpak is en blijft hard nodig. Het is belangrijk om nieuwe samenwerkingsverbanden te bevorderen en verbindingen te leggen tussen gezondheid en maatschappelijke doelen. Gezondheid beïnvloedt schoolprestaties, zelfredzaamheid, de loopbaan van mensen en de arbeidsparticipatie. Initiatieven in de gemeente Heerlen zoals JOGG, Baanbrekend werk (BbW) en 'Open Koffie' Hoensbroek zijn hierbij onmisbaar.

De ontwikkeling van ‘het Digitaal wijkplatform Heerlen’ voor de wijken Welten, Benzenrade en Molenberg, is nieuw. Gemeente Heerlen, GGD Zuid Limburg, buurt- en ouderenorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties werken gezamenlijk aan de introductie van dit ‘virtuele dorpsplein’ of ‘digitale wijkportaal’. Het biedt een infrastructuur om ouderen met elkaar en met andere wijkbewoners te verbinden. Zo’n platform biedt bijvoorbeeld een marktplaats voor vraag en aanbod van onderlinge dienstverlening, toegang tot vrijwilligerswerk en verenigingen, communicatie met de gemeente en professionele diensten en het op gang brengen van sociale activiteiten zoals samen wandelen en samen eten.

Wat doet de GGD?

De GGD Zuid Limburg ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid. Neem gerust contact met ons op voor advies en ondersteuning.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data