U bevindt zich op:Professionals Infectieziekten Bestrijding infectieziekten Coronavirus  Testen en bron- en contactonderzoek

Testen en bron- en contactonderzoek

Aanmelden

Iedereen die (milde) klachten heeft passend bij het coronavirus kan online of via het landelijke telefoonnummer een afspraak maken. Dit nummer is bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur. 

0800 - 1202 

Landelijk Coronatest Prioriteitsnummer

Komt u in aanmerking voor prioritair testen? Maak een afspraak via het landelijke Coronatest Prioriteitsnummer:

0800 - 8101

Alleen bij klachten wordt een test afgenomen. Uit de test blijkt of iemand op dit moment besmet is met Covid-19 en niet of hij het gehad heeft. Voor het maken van een afspraak worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten, of u de afgelopen 2 weken gewerkt heeft en in dat geval uw beroep. Ook wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag. Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, blijft die persoon thuis, behalve om zich te laten testen en wacht thuis de uitslag af.

Uitslag test

Een snelle uitslag na een test op Covid-19 is van belang. Bent u getest? Dan is ons streven om u binnen 48 uur na testafname telefonisch te informeren over de uitslag. Als u na 48 uur nog niet bent gebeld over de uitslag dan kunt u bellen naar onze Corona-informatielijn om de uitslag op te vragen. U kunt de uitslag ook zelf digitaal opzoeken via de landelijke website coronatest.nl. Dit kan alleen met DigiD inlog.

Als er sprake is van een besmetting met corona start de GGD het bron- en contactonderzoek. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten blijven 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact met de zieke huisgenoot.

In deze folder staat informatie over de uitslag van de test en wat er de komende dagen van u wordt verwacht:

Testen van kinderen

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen: zij mogen met klachten niet naar school of de kinderopvang. Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

Om dit te voorkomen kunnen ook kinderen getest worden door de GGD.

Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kunnen ouders of verzorgers contact opnemen via de informatielijn van de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test.

Kinderen van 0 t/m 5 jaar met enkel klachten van neusverkoudheid (inclusief loopneus, verstopte neus, snotteren, niezen) zonder koorts hoeven niet (maar mogen wel) getest te worden en mogen wel naar school of kinderopvang behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Dit staat  in de landelijke Handreiking bij neusverkouden kinderen. De handreiking werd opgesteld vanwege de beperkte bijdrage van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar aan de huidige transmissie en de huidige lage incidentie van Covid-19 in Nederland.

Verder is het belangrijk dat, conform artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid, kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD om zo via testen een COVID-19 uitbraak tijdig te kunnen opsporen.

Meer informatie:

Bron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek is nodig om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Iedereen die positief getest is op Covid-19 wordt door een medewerker van de GGD gebeld. Tijdens dit gesprek ontvangt de patiënt richtlijnen en stellen wij u een aantal vragen.

Belangrijk is het om te weten dat de besmettelijke periode 2 dagen voor start van de klachten begint en eindigt als de patiënt 24 uur geheel klachtenvrij is. Een besmet persoon mag weer uit isolatie als deze 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat men ziek werd.

Wij vragen onder andere met wie u in contact bent geweest tijdens de periode dat u besmettelijk was. Hierbij maken we onderscheid in:

  • huisgenoten
  • andere nauwe contacten: personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact met u hebben gehad tijdens de besmettelijke periode óf personen waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen).

overige contacten: personen die langer dan 15 minuten op méér dan 1,5 meter afstand contact met u hebben gehad tijdens de besmettelijke periode in dezelfde ruimte. Bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen

De GGD zorgt ervoor dat deze contacten worden geïnformeerd over de vaststelling van COVID-19 bij een persoon in hun omgeving en welke richtlijnen voor hen gelden. Contacten van een positief getest persoon, die zelf (milde) klachten hebben moeten zich melden bij de corona informatielijn van de GGD Zuid Limburg.