U bevindt zich op:Professionals Infectieziekten Bestrijding infectieziekten Coronavirus  Coronavirus - Vorige updates

Coronavirus - Vorige updates

24 juni | Testuitslag binnen 48 uur

Een snelle uitslag na een test op Covid-19 is van belang. Bent u getest? Dan is ons streven om u binnen 48 uur na testafname telefonisch te informeren over de uitslag. Als u na 48 uur nog niet bent gebeld over de uitslag dan kunt u zelf bellen om de uitslag op te vragen. U belt dan met onze Corona informatielijn GGD Zuid Limburg T 088 – 880 5005.

Meer informatie over het testen en eventueel bron- en contactonderzoek, vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronatest.
Voor regionale vragen kunt u terecht bij onze eigen infolijn en op deze pagina op onze website. 

4 juni | Voldoende testcapaciteit in Zuid-Limburg

Ondanks sommige meldingen op Social Media is testen in Zuid-Limburg binnen 48 uur mogelijk. De GGD ziet dagelijks een stijgende lijn in het aantal testen, maar u kunt nog dezelfde dag of de dag erna terecht op onze testlocatie in Urmond. Het blijft echter wel druk bij het landelijke afsprakennummer.

Belt u daarom alleen naar T 0800–1202 als u klachten heeft die wijzen op Covid-19. Voor alle andere vragen over het coronavirus bel T 0800 - 1351. Hierdoor voorkomt u dat de afsprakenlijn onnodig bezet is.

Meer informatie over het testen en eventueel bron- en contactonderzoek, vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronatest.
Voor regionale vragen kunt u terecht bij onze eigen infolijn en op deze pagina op onze website. 

Update 2 juni | Testen binnen 48 uur

Op 1 juni zijn we gestart met het testen van alle mensen met klachten die wijzen op Covid-19 in onze regio. Het landelijke afsprakennummer is op de eerste dag massaal gebeld. Doordat mensen meerdere keren probeerden te bellen ontstond een toestroom van 323.000 telefoontjes. Hierdoor raakten de systemen overbelast en konden minder mensen een afspraak maken dan voorzien. De GGD Zuid Limburg heeft gisteren 220 aanvragen ontvangen en deze mensen zijn inmiddels allemaal getest.

Het is belangrijk dat u alleen belt naar de afsprakenlijn als u klachten heeft. Voor alle andere vragen belt u T 0800 - 1351. Hierdoor voorkomt u dat de afsprakenlijn onnodig bezet is. De GGD verwacht ook de komende tijd nog veel drukte en mogelijk lange wachttijden bij het landelijke afsprakennummer, maar u kunt nog dezelfde dag of de dag erna terecht voor een test op onze testlocatie in Urmond.

Alle informatie over het testen en eventueel bron- en contactonderzoek, vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronatest.
Voor regionale vragen kunt u terecht bij onze eigen infolijn en op deze pagina op onze website. 

Update 29 mei | Test op afspraak vanaf 1 juni

De GGD Zuid Limburg is klaar om vanaf 1 juni alle mensen met klachten die wijzen op Covid-19 in onze regio te testen. Hiervoor hebben wij een teststaat ingericht op het terrein van Van Der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65 in Urmond.

 • Testen kan alleen op afspraak en gaat altijd via het landelijke nummer. Op maandag 1 juni om 08.00 uur wordt dit landelijke telefoonnummer bekend gemaakt en is dit ook actief. Tot 1 juni kunnen mensen zich alleen aanmelden voor een test als ze tot een van de risicogroepen horen.
 • Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus: koorts/verhoging en/of hoesten en/of keelpijn neusverkoudheid en/of kortademigheid Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen.
 • Uit de test blijkt of iemand op dit moment besmet is met Covid-19 en niet of hij het gehad heeft. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen.
 • Testen is gratis.

Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld o.a. over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Alle informatie over het testen en eventueel bron- en contactonderzoek, vindt u vanaf maandag op www.rijksoverheid.nl/coronatest.
Wilt u geen testafspraak maken maar heeft u een andere vraag over het coronavirus, dan blijft het landelijke publieksinformatienummer beschikbaar. Voor regionale vragen kunt u terecht bij onze eigen infolijn.

Update 28 mei | Geen nieuwe besmettingen op basisschool Eygelshoven

Het onderzoek naar Covid-19 besmettingen op Basisschool De Veldhof in Eygelshoven heeft, naast de al eerder vermelde 4 positieve uitslagen, geen nieuwe besmettingen aangetoond.  Er zijn 30 personeelsleden en stagiaires van de school getest, deze zijn allen negatief. Daarnaast zijn 7 medewerkers kinderopvang en buitenschoolse opvang getest en 11 kinderen. Allen zijn negatief.

Het testen is onderdeel van het onderzoek dat is gestart toen 1 medewerker van de school met corona-klachten besmet bleek te zijn. In korte tijd bleken 3 andere personeelsleden ook besmet te zijn.

Op dit moment worden de 11 personen die nog in quarantaine zijn door de GGD Zuid Limburg gemonitord omdat zij nog klachten zouden kunnen ontwikkelen.

Update 23 mei | Ook nieuwe testuitslagen laten geen nieuwe besmettingen zien op basisschool Eygelshoven

Zoals eerder gemeld doet de GGD Zuid Limburg momenteel uitgebreid onderzoek naar Covid-19 besmettingen op Basisschool De Veldhof in Eygelshoven.  Alle personeelsleden, stagiaires en medewerkers kinderopvang en buitenschoolse opvang worden getest.

Gisteravond en vanochtend zijn ook de testuitslagen van 7 onderwijsmedewerkers én 7 medewerkers van de kinderopvang bekend: ze zijn alle 14 niet besmet. Vrijdag 22 mei, werd al bekendgemaakt dat ook 15 andere personeelsleden niet besmet zijn. De komende dagen worden nog de testuitslagen verwacht van 7 resterende tests. Ook zijn nu toe 7 leerlingen getest. Eén daarvan was negatief, de testuitslagen van de anderen zijn nog niet bekend. Dit in tegenstelling tot wat eerder vandaag werd gemeld op L1-radio.

Het testen is onderdeel van het onderzoek dat is gestart toen 1 medewerker van de school met corona-klachten besmet bleek te zijn. In korte tijd bleken 3 andere personeelsleden ook besmet te zijn. Alle 4 verblijven ze in thuisisolatie en zijn niet ernstig ziek.

Update 22 mei | Tests wijzen uit: tot nu toe geen nieuwe besmettingen op basisschool Eygelshoven

Momenteel doet de GGD Zuid Limburg uitgebreid onderzoek naar Covid-19 besmettingen op Basisschool de Veldhof in Eygelshoven. Zo worden alle personeelsleden, stagiaires en andere mensen die in het gebouw werken (kinderopvang, buitenschoolse opvang) getest. Vrijdag 22 mei zijn de uitslagen van 15 geteste personeelsleden binnengekomen: ze zijn alle 15 niet besmet. De komende dagen worden de uitslagen van de 21 resterende tests verwacht. 

Het testen is een onderdeel van het onderzoek dat is gestart toen 1 medewerker van de school met corona-klachten besmet bleek te zijn. In korte tijd bleken 3 andere personeelsleden ook besmet te zijn. Alle 4 verblijven ze in thuisisolatie en zijn niet ernstig ziek. 

Contacten met andere personeelsleden

De GGD heeft uitgezocht met wie de 4 besmette personen contact hebben gehad. Daar zitten 11 personeelsleden van Basisschool de Veldhof bij. Hoewel uit de test blijkt dat 9 van hen niet besmet zijn met Covid-19, moeten zij toch tot 1 juni thuis in quarantaine. Zij kunnen de komende dagen namelijk nog corona-klachten krijgen. Van 2 personeelsleden die contact hebben gehad met de besmette personen is de uitslag van de test nog niet bekend. Maar ook zij moeten in quarantaine. Wie in quarantaine zit moet zich bij corona-klachten meteen melden bij de GGD om getest te worden. 
De personeelsleden die volgens de test niet besmet zijn met Covid-19 én geen contact met 1 van de 4 besmette personen hebben gehad, kunnen gewoon aan het werk. Met inachtneming van de gedragsregels die voor alle Nederlanders gelden. 

Contacten met leerlingen

Uit het contactonderzoek van de GGD is ook gebleken dat 6 leerlingen van de basisschool nauw contact hebben gehad met een besmet personeelslid. Denk hierbij aan het vasthouden van een hand of een gesprekje binnen 1,5 meter. De ouders van deze kinderen worden ingelicht door de GGD. Deze kinderen, die in nauw contact zijn geweest met een besmet personeelslid, kunnen zich bij de GGD laten testen. Ook als ze geen klachten hebben.  

Informeren

De GGD heeft alle betrokkenen geïnformeerd over hun testuitslag en/of de quarantaine-regels die voor hen gelden. De GGD vraagt alle ouders alert te blijven op klachten die kunnen passen bij Covid-19: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts). Hetzelfde geldt voor iedereen die in het schoolgebouw werkt.  

Testen

Alle leerlingen met corona-klachten kunnen zich door de GGD laten testen. Een aantal kinderen is al getest. De uitslag hiervan volgt nog. Op dit moment is er geen reden om hele groepen kinderen te testen, omdat er geen nauwe contacten met personeelsleden binnen 1,5 meter zijn geweest.  

Gevolgen voor lesgeven

Momenteel zijn meerdere medewerkers van De Veldhof in quarantaine en dus fysiek niet inzetbaar op school. Het gevolg hiervan is dat de school met ingang van maandag 25 mei weer overgaat op onderwijs op afstand, zoals dat ook plaatsvond voor de meivakantie. 

Noodopvang

De wijze waarop de school invulling kan geven aan de noodopvang is afhankelijk van de uitslagen van de resterende testen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal de school de betrokken ouders/verzorgers informeren.

Situatie kan veranderen

Dit is de situatie op Basisschool De Veldhof op dit moment. Er zitten mensen in quarantaine die mogelijk alsnog corona-klachten krijgen. Ook zijn nog niet alle testuitslagen binnen. De situatie kan dus nog veranderen. 

Belangrijk voor iedereen!

Om verspreiding van het coronavirus op school, op het werk, buiten of waar dan ook te voorkomen is het heel belangrijk om de gedragsregels te blijven volgen. Hou steeds 1,5 meter afstand, was vaak je handen en blijf thuis bij corona-klachten. Ook als je je eigenlijk niet ziek genoeg voelt om thuis te blijven. Al het onderwijspersoneel met corona-klachten kan zich bij de GGD aanmelden voor een test. 

Update 21 mei | GGD onderzoekt corona-besmettingen op basisschool in Eygelshoven

Vier personeelsleden van basisschool De Veldhof in Eygelshoven zijn in korte tijd besmet met Covid-19. Dat blijkt uit het bron- en contactonderzoek dat de GGD Zuid Limburg na de eerste patiënt heeft uitgevoerd. De GGD is gestart met aanvullend onderzoek.

Ouders en personeelsleden zijn geïnformeerd over de situatie. En ook alle andere partijen die direct of indirect betrokken zijn, zoals huisartsen, de Jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang die in hetzelfde pand gehuisvest is en de gemeente Kerkrade.

Met het onderzoek gaat de GGD na of een mogelijke bron en besmettingsroute aan te wijzen zijn of de besmettingen onderling verband met elkaar hebben, en of verdere verspreiding onder personeelsleden heeft plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn van belang om de juiste maatregelen te nemen en daarmee nieuwe besmettingen te voorkomen. Overigens blijkt uit een controle van de GGD dat de hygiënemaatregelen op De Veldhof om corona-besmetting te voorkomen helemaal op orde zijn.

De eerste resultaten van het GGD-onderzoek hebben aanwijzingen opgeleverd dat introductie op school heeft plaatsgevonden vanuit een medewerker, die op dat moment nog geen klachten had. Dit vond plaats toen de school nog niet open was. Er waren wel contacten met collega’s ter voorbereiding op de heropening van de school.

Testen en bron- en contactonderzoek

Stap voor stap worden in Nederland de beperkende maatregelen versoepeld. Het is belangrijk om te weten wat dat betekent voor de verspreiding van het virus. Testen en het uitvoeren van contactonderzoek zijn noodzakelijk om de verspreiding van het virus in te perken en te volgen. Het zijn twee hoofdtaken voor de GGD Zuid Limburg tijdens de coronacrisis.

Het bron- en contactonderzoek zoals op basisschool De Veldhof voert de GGD uit bij elke vastgestelde besmetting met Covid-19. In dit geval wordt aanvullend preventief onderzoek uitgevoerd aangezien er sprake is van een klein cluster van besmettingen. Daarom worden alle personeelsleden getest.

Uit de uitslag van het onderzoek zal hopelijk blijken of verdere verspreiding op dit moment uitgesloten kan worden. De GGD vraagt personeelsleden en leerlingen/ouders alert te blijven op klachten die kunnen passen bij Covid-19 (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts).

GGD klaar om iedereen te testen

GGD Zuid Limburg is er klaar voor om iedereen met klachten te gaan testen. Dit gaan wij doen zodra minister de Jonge het startsein geeft. Testen is op afspraak. Lees hier het hele nieuwsbericht.

Update 20 mei | GGD klaar om iedereen met klachten te testen

GGD Zuid Limburg is er klaar voor om iedereen met klachten te gaan testen. Dit gaan wij doen zodra minister de Jonge het startsein geeft. Streefdatum is 1 juni. Testen is op afspraak. Lees hier het hele nieuwsbericht.

Voortgezet onderwijs per 8 juni open

De GGD ondersteunt het Voortgezet onderwijs bij de heropening van de scholen op 8 juni. Hierover ontvangen de scholen voor 1 juni een brief. Als leerkrachten klachten hebben, passend bij Covid-19, kunnen ze zich laten testen. Zij hoeven niet te wachten tot de scholen weer open zijn. Bij de brief aan de scholen worden een aanmeldformulier voor testen meegestuurd. 

Testen van kinderen

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen: zij mogen niet naar school of de kinderopvang. Kinderen waarvan bekend is dat ze chronische luchtwegklachten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van astma of hooikoorts, kunnen wel naar school of kinderopvang. 

Het is niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten, langere tijd niet naar school of kinderopvang kunnen gaan. Om dit te voorkomen kunnen kinderen getest worden door de GGD. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kunnen ouders of verzorgers contact opnemen via de informatielijn van de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test. Meer informatie: Handelingsprotocol bij kinderen (0 - 12 jaar) met klachten (PDF, 163 kB).

Update 15 mei | Testen van kinderen | pilot verpleeghuizen | onderzoek GGD'en

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen: zij mogen niet naar school of de kinderopvang. 
Kinderen waarvan bekend is dat ze chronische luchtwegklachten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van astma of hooikoorts, kunnen wel naar school of kinderopvang. Maar het is ook niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten, langere tijd niet naar school of kinderopvang kunnen gaan. 

Om dit te voorkomen kunnen kinderen getest worden door de GGD. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kunnen ouders of verzorgers contact opnemen via de informatielijn van de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test. Meer informatie: Handelingsprotocol bij kinderen (0 - 12 jaar) met klachten (PDF, 163 kB)

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen: een pilot

In 26 verpleeghuislocaties in Nederland wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten. In Zuid-Limburg is verpleeghuis De Dormig in Landgraaf een van de deelnemers in deze pilot. 

1,5 Meter maatschappij: de impact van het coronavirus in Zuid-Limburg

De GGD Zuid Limburg heeft meegedaan aan een landelijk onderzoek om de gevolgen van gedragsmaatregelen te onderzoeken. Het onderzoek is eind april uitgevoerd samen met het RIVM en alle andere GGD’en. Hoe gaat het met de inwoners in Zuid-Limburg? Lukt het om de gedragsmaatregelen op te volgen? En hoe staat het met het draagvlak voor deze maatregelen? 
De resultaten van het onderzoek zijn in een factsheet gebundeld. 

Update 7 mei | Kabinet versoepelt de maatregelen vanaf 11 mei

Op de persconferentie van 6 mei heeft het kabinet uitgelegd welke maatregelen versoepeld worden en wanneer. Bijvoorbeeld: scholen gaan weer (deels) open, het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk, buitensport in groepen kan weer als er 1,5 m afstand kan worden gehouden.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk om het virus onder controle te houden en zicht te houden op de verspreiding. GGD Zuid Limburg test daarom vanaf 11 mei alle mensen die een contactberoep uitoefenen, wanneer zij klachten hebben. Daarnaast doet ze bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Over het bron- en contactonderzoek was onduidelijkheid. Lees de reactie van GGD GHOR Nederland op foutieve berichtgeving in media over bron- en contactonderzoek.

Valt u binnen de beroepsgroep, hebt u klachten en wilt u zich laten testen?  Neem contact op via  T 088 - 880 50 05 voor het aanvragen van een aanmeldformulier.

Het kabinet wil dat vanaf 1 juni alle mensen met klachten getest kunnen worden. GGD Zuid Limburg zorgt ervoor om hiervoor klaar te zijn.

Informatie voor scholen

Bestuurders van het primair onderwijs en directie kinderopvang hebben een brief gekregen met uitgebreide informatie over de rol van de GGD bij het heropenen van de scholen. Op onze website is een aparte pagina ingericht met extra informatie voor scholen en kinderopvang. Heeft u nog vragen over de vertaling van de landelijke maatregelen naar de specifieke situatie van een school of kinderopvang? Bel dan onze infolijn T 088 - 880 50 05.

Update 5 mei | GGD klaar voor testen en bron- en contactonderzoek scholen

De GGD Zuid Limburg is klaar voor het testen van nieuwe groepen. Medewerkers van scholen, kinderopvang en gastouders kunnen vanaf 6 mei getest worden via de GGD als zij klachten hebben die wijzen op Covid-19. Ook wordt het bron- en contactonderzoek conform de landelijke RIVM-richtlijnen uitgebreid. In tegenstelling tot wat in de media wordt beweerd zijn wij, net als de andere GGD’en in Nederland, nooit gestopt met het bron- en contactonderzoek. In deze nieuwe fase van de epidemie zullen wij het beleid van de Rijksoverheid blijven volgen en nog verder uitbreiden met testen én bron- en contactonderzoek. Daarmee helpt onze GGD om mensen steeds meer vrijheid te bieden in deze Coronacrisis.

Bestuurders van het primair onderwijs en directie kinderopvang hebben een brief ontvangen met uitgebreide informatie over de rol van de GGD bij het heropenen van de scholen. Op onze website is een aparte pagina ingericht met extra informatie voor scholen en kinderopvang. Heeft u nog vragen over de vertaling van de landelijke maatregelen naar de specifieke situatie van een school of kinderopvang? Bel dan onze infolijn T 088 - 880 50 05.

Update 30 april | Heropening scholen en kinderopvang

Vanaf 11 mei openen basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en de kinderopvang weer hun deuren. Medewerkers van scholen, kinderopvang en gastouders kunnen vanaf 6 mei getest worden via de GGD als zij klachten hebben die kunnen wijzen op Covid-19. Testen is op afspraak en aanmelden kan alleen via de eigen organisatie.

Bestuurders van het primair onderwijs en directie kinderopvang hebben een brief met uitgebreide informatie over de rol van de GGD gekregen. Heeft u vragen over de vertaling van de landelijke maatregelen naar de specifieke situatie van een school of kinderopvang, bel dan onze infolijn T 088 - 880 50 05.

Update 28 april | Zelf testen zorginstellingen

Om de testcapaciteit verder te vergroten en het afnemen van testen bij bewoners van zorginstellingen laagdrempeliger te maken, heeft de GGD de afgelopen weken zorgorganisaties geholpen met het opstarten van het zelf testen van bewoners.

Vanaf vorige week is het testen door de intramurale zorginstellingen buiten het ziekenhuis van start gegaan. De GGD test wel nog bewoners op locatie bij kleinere organisaties die hebben aangegeven hier de voorkeur aan te geven. Het testen van zorgmedewerkers loopt nog altijd via de GGD. Zorgmedewerkers kunnen zich niet zelf bij ons aanmelden, maar dit gaat via de eigen organisatie (bedrijfsarts, andere medicus of leidinggevende). Het testen bij de GGD gebeurt op afspraak.

Heeft u vragen over het coronavirus of het testbeleid, bel dan onze infolijn T 088 - 880 50 05.

Update 24 april | Voorbereidingen GGD

Naar aanleiding van de maatregelen van de overheid van 21 april, is de GGD op dit moment bezig met de voorbereidingen voor scholen en kindercentra. Het gaat met name om:

 • advies over hygiënemaatregelen; 
 • het testen van medewerkers met klachten van scholen en kindercentra.

Scholen krijgen in de loop van de volgende week een brief met meer informatie. 
Daarnaast zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het uitbreiden van bron- en contactonderzoek. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kunt u dit vinden op onze website. 

Update 22 april | Coronamaatregelen verlengd t/m 19 mei

Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 19 mei. We gaan dus samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Lees het volledige bericht van de Rijksoverheid.

Update 21 april | GGD heeft testcapaciteit op orde

De GGD Zuid Limburg heeft haar testcapaciteit op orde en testte de vorige week bijna 700 zorgprofessionals. Dit kan alleen door ook in de avonduren, weekenden en op feestdagen te testen. Met onverminderde energie zetten de GGD en GHOR zich in voor de strijd tegen het coronavirus. Hoe? Dat zie je in dit korte filmpje van GGD GHOR Nederland. 

Aanmelding voor een test loopt altijd via de eigen organisatie (bedrijfsarts, andere medicus of leidinggevende) en is op afspraak. Zorgmedewerkers kunnen zich niet zelf aanmelden. Heeft uw organisatie geen aanmeldformulier ontvangen, bel dan met onze infolijn T 088 - 880 50 05, dan krijgt u het alsnog toegestuurd.

Update 17 april | Blijf zoveel mogelijk thuis

Komend weekend wordt het opnieuw lekker weer. Dagtoeristen moeten net als het afgelopen weekend wegblijven uit het Heuvelland.

Annemarie Penn-te Strake, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg, is blij dat de maatregel van afgelopen paasweekend geholpen heeft. “Het was goed om te zien dat er massaal gehoor gegeven is aan de oproep om thuis te blijven en specifiek uit het Heuvelland weg te blijven". Om ook dit weekend de positieve effecten van de landelijke maatregelen te garanderen, vinden er zaterdag en zondag extra controles bij de toegangswegen tot het Heuvelland plaats. Lees het volledige bericht op de website van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Bekijk ook deze video van de Rijksoverheid

Update 15 april | Testbeleid verder uitgebreid

Zorgmedewerkers met cliëntcontact die werkzaam zijn in een van de onderstaande organisaties, komen op dit moment in aanmerking voor een test:

 • huisartsenpraktijken 
 • verpleeg- en verzorgingshuizen
 • thuiszorg
 • gehandicaptenzorg
 • intramurale GGZ-zorg

Aanmelding voor een test loopt altijd via de eigen organisatie (bedrijfsarts of andere medicus) en is op afspraak. Zorgmedewerkers kunnen zich niet zelf aanmelden. Heeft uw organisatie geen aanmeldformulier ontvangen, bel dan met onze infolijn T 088 - 880 50 05, dan krijgt u het alsnog toegestuurd.

Update 14 april | Testbeleid weer uitgebreid

De GGD en het testlaboratorium kunnen vanaf nu tot 200 testen per dag aan. Er wordt ook in de avonduren getest. Zorgmedewerkers met cliëntcontact werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg komen in aanmerking voor een test. Aanmelding voor een test loopt altijd via de eigen organisatie en is op afspraak. Zorgmedewerkers kunnen zich niet zelf aanmelden.

L1 nam een kijkje op onze testlocatie om te zien hoe wij dit als GGD hebben georganiseerd. Bekijk hier het interview van L1.

Update 9 april | GGD benut volledige testcapaciteit

Vanaf maandag 6 april zijn de aanmeldingen voor het testen van zorgpersoneel op Covid-19 enorm gestegen. Op dit moment wordt de testcapaciteit (100 testen per dag) volledig benut. Aanmelding voor een test loopt altijd via de werkgever en is op afspraak. Zodra de GGD Zuid Limburg een aanmelding van een werkgever ontvangt wordt de zorgmedewerker binnen 2 dagen getest. 

Hou vol!

Wij zijn trots op iedereen die zich zo goed houdt aan de maatregelen. Bedankt voor al het thuis blijven, handen wassen en afstand houden. We moeten dit allemaal blijven volhouden. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Update 1 april | Coronamaatregelen verlengd t/m 28 april

Alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het Paasweekeinde en de Meivakantie is het dringende advies om thuis te blijven.

NPO Radio 1 sprak met onze professor Infectieziektebestrijding Christian Hoebe over de verlenging van de coronamaatregelen. Beluister hier het radio interview van NPO Radio 1

Update 30 maart | Ziek geweest? Houd u toch aan de richtlijnen!

Wij willen benadrukken dat de landelijke maatregelen gelden voor iedereen. Ook als u denkt dat u al ziek bent geweest door het coronavirus. Waarom dit belangrijk is legt onze professor Infectieziektebestrijding Christian Hoebe uit in dit interview van L1.

Update 26 maart | Alleen samen krijgen we corona onder controle

Stop verspreiding van het coronavirus.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Was vaker je handen

Klik op de afbeelding en bekijk de video van de Rijksoverheid.

Update 25 maart, 12.30 uur | 466 besmettingen en 2 nieuwe sterfgevallen

In Zuid-Limburg zijn op de laatste peildatum (25 maart 12.30 uur) 466 besmettingen* van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Sinds gisteren zijn er helaas 2 nieuwe sterfgevallen gemeld bij de GGD, wat het totaal in onze regio op 36 overledenen brengt. GGD Zuid Limburg leeft mee met alle nabestaanden en wenst ze veel sterkte in deze moeilijke tijd.

* Let wel: dit is niet het totaal aantal besmettingen in de regio. Lang niet alle besmette personen worden getest. Alleen mensen uit kwetsbare groepen die meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze het coronavirus hebben, worden getest.

Update 24 maart | aangescherpte maatregelen overheid

Op maandagavond 23 maart heeft het kabinet aangescherpte maatregelen genomen om het coronavirus onder controle te krijgen

De belangrijkste aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

De GGD vraagt u met klem om deze maatregelen op te volgen. Alleen zo kunnen we verdere verspreiding voorkomen! 

Update 22 maart 2020 | overheid roept op: Houd afstand!

De overheid heeft zondagmorgen een NL Alert verstuurd om burgers op te roepen 1,5 meter afstand te houden.

'Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep your distance to others.'

De GGD onderschrijft dit en vraagt u met klem om deze instructies op te volgen. Alleen zo kunnen we verdere verspreiding voorkomen! 

 

Update 15 maart 2020 | maatregelen overheid

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Update 12 maart 2020, 16.15 uur

In Nederland gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn vooralsnog geldig tot en met 31 maart 2020.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt én koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten, worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges. 
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/coronavirus.

Update 11 maart 2020, 11.10 uur

Het is belangrijk om te weten dat de GGD Zuid Limburg contact opneemt met mensen die contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus. Zij hoeven zelf dus GEEN contact op te nemen met de GGD. Bekijk hier hoe contactonderzoek werkt (RIVM).

Dringend advies bij hoesten, niezen, luchtwegklachten of griepachtige verschijnselen: ga niet naar een zorgverlener of zorginstelling als het niet echt nodig is. Zo helpt u voorkomen dat anderen ziek worden en kunnen we onnodig zorggebruik terugdringen. Op deze manier voorkomen we dat mensen met verkoudheid en/of griepachtige verschijnselen anderen (waaronder zorgpersoneel en kwetsbare personen) ziek maken.

De GGD verwijst voor de actuele stand van zaken van het aantal patiënten met het coronavirus in Zuid-Limburg of in heel Nederland naar de website van het RIVM

We krijgen veel vragen over het organiseren of bijwonen van groepsactiviteiten (zoals kienen, bijscholingsdagen, wandeltochten). Deze activiteiten kunnen gewoon doorgaan, de GGD Zuid Limburg volgt hierin het landelijke beleid. Wij adviseren om de hygiëne maatregelen in acht te nemen. Voor vragen over evenementen kunt u terecht op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Bekijk ook de regionale vragen en antwoorden op deze pagina. 

Update 9 maart 2020, 18.00 uur

Het is belangrijk om te weten dat de GGD Zuid Limburg contact opneemt met mensen die contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus. Zij hoeven zelf dus GEEN contact op te nemen met de GGD. Bekijk hier hoe contactonderzoek werkt (RIVM).

De GGD verwijst voor de actuele stand van zaken van het aantal patiënten met het coronavirus in Zuid-Limburg of in heel Nederland naar de website van het RIVM

We krijgen veel vragen over het organiseren of bijwonen van groepsactiviteiten (zoals kienen, bijscholingsdagen, wandeltochten). Deze activiteiten kunnen gewoon doorgaan, de GGD Zuid Limburg volgt hierin het landelijke beleid. Wij adviseren om de hygiëne maatregelen in acht te nemen. Voor vragen over evenementen kunt u terecht op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Update 8 maart 2020, 16.10 uur

De GGD verwijst voor de actuele stand van zaken van het aantal patiënten met het coronavirus in Zuid-Limburg of in heel Nederland naar de website van het RIVM. Volgens het RIVM zijn er nu 15 patiënten in Zuid-Limburg.

Een patiënt met het coronavirus die opgenomen was in het Zuyderland Medisch Centrum is vandaag overleden. Hij had ook andere ernstige onderliggende medische problemen. Zie ook www.zuyderland.nl.

Het is belangrijk om te weten dat de GGD Zuid Limburg contact opneemt met mensen die contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus. Zij hoeven zelf dus GEEN contact op te nemen met de GGD. Bekijk hier hoe contactonderzoek werkt (RIVM).

Update 6 maart 2020, 14.10 uur

Het is belangrijk om te weten dat de GGD Zuid Limburg contact opneemt met mensen die contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus. Zij hoeven zelf dus GEEN contact op te nemen met de GGD. Bekijk hier hoe contactonderzoek werkt (RIVM).

Kijk voor actuele informatie over het aantal patiënten met het coronavirus in Zuid-Limburg of in heel Nederland op de website van het RIVM.

Kijk voor informatie of vragen over een afspraak/bezoek aan Zuyderland Medisch Centrum op: www.zuyderland.nl

Update 5 maart 2020, 18.50 uur

6 nieuwe patiënten met coronavirus in Zuid Limburg (totaal 7).

Terugkerende reizigers uit Noord-Italië hebben geleid tot 4 nieuwe patiënten met het coronavirus in Zuid-Limburg. Het gaat om een echtpaar (man (48) en vrouw (44)) uit Simpelveld, een vrouw (44) uit Maastricht en de echtgenote (55) van de gisteren bekend geworden besmette man uit Sittard-Geleen.

Daarnaast zijn er twee andere nieuwe patiënten, een vrouw (52) uit Sittard-Geleen en een man (74) uit Beekdaelen, waarnaar de GGD nog contactonderzoek doet. De GGD Zuid Limburg is volop bezig alle contacten van de patiënten in beeld te krijgen.

Op dit moment zijn 6 patiënten in thuisisolatie. De man van 74 jaar is opgenomen in het Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen, en ligt in isolatie. Alle nodige veiligheidsvoorschriften zijn gevolgd om verdere besmettingen te voorkomen, zowel tijdens het vervoer met de ambulance als in het ziekenhuis. Kijk voor informatie of vragen over een afspraak/bezoek aan Zuyderland Medisch Centrum op: www.zuyderland.nl

De GGD neemt altijd zélf contact op met eventuele betrokkenen. Tot nu toe hebben de patiënten met het coronavirus, buiten het gezin, geen andere mensen besmet. Er zijn geen aanpassingen nodig in de maatregelen in Zuid-Limburg.

Update 4 maart 2020, 18.30 uur

Eerste besmetting met het coronavirus in Zuid-Limburg. 

Het gaat om een man van 55 jaar uit de gemeente Sittard-Geleen die met zijn gezin in Noord-Italië (Zuid-Tirol) is geweest. De man is na terugkomst van de reis meteen thuisgebleven en heeft telefonisch contact opgenomen met de huisarts. De GGD Zuid Limburg heeft de man getest. Hieruit is gebleken dat hij besmet is met het coronavirus. Naar omstandigheden gaat het goed met hem.

Op dit moment bevindt deze man zich in thuisisolatie. Zijn echtgenote heeft ook ziekteverschijnselen. Zij bevindt zich daarom in thuisisolatie en wordt getest. De twee volwassen kinderen van het echtpaar hebben geen klachten. Aan hen is gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. De GGD blijft hun gezondheidstoestand 14 dagen volgen. Alle adviezen worden goed door het gezin opgevolgd.

Er zijn geen andere contacten die mogelijk risico hebben gelopen op besmetting met het coronavirus. De GGD heeft alle contacten van het gezin in beeld en alle betrokkenen zijn op de hoogte. Het is dus niet nodig om hierover te bellen met huisarts of GGD.

Daarnaast zijn 8 mensen met klachten getest die in de afgelopen 14 dagen intensief contact hebben gehad in Gangelt. Deze mensen hebben allemaal GEEN coronavirusinfectie.

De GGD heeft de situatie onder controle en doet er alles aan om (verdere) besmetting te voorkomen.

Update 3 maart 2020, 14.50 uur

Geen Coronavirus in Zuid-Limburg

Neem telefonisch contact op met je huisarts als je:

 • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
  • de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Neem ook contact op met de huisarts als je in een risicogebied geweest en verkoudheidsklachten hebt en:

 • ouder bent dan 75 jaar
 • of iemand bent met een afweerstoornis (bijv mensen met leukemie/chemotherapieën) 

Update 2 maart 2020, 10.20 uur

Geen Coronavirus in Zuid-Limburg

Neem telefonisch contact op met je huisarts als je:

- Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
- En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:

* China (inclusief Hong Kong en Macau)
* Singapore
* Zuid-Korea
* Iran
* de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

- Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Bij luchtwegklachten wacht u 2 dagen thuis af. Uit onderzoek in China blijkt dat bij een deel van de patiënten de koorts niet op dag 1 al aanwezig is. Bij sommigen duurt dat een dag. Iedere coronapatiënt blijkt koorts te ontwikkelen. Daarom testen we bij koorts, hoesten en als u uit 1 van bovenstaande regio’s komt.

Dus u kunt dan beter 2 dagen afwachten of u koorts krijgt. Krijgt u geen koorts, dan hoeft u niets te doen. Krijgt u wel koorts, dan belt u de huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Bent u in de gemeente Gangelt geweest?

Gemeente Gangelt is een gebied waar meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden. Bent u in de gemeente Gangelt geweest, dan neemt u alleen telefonisch contact op met de huisarts als u koorts heeft en moet hoesten en/of kortademig bent. Heeft u alleen luchtwegklachten, dan hoeft u niet thuis te blijven.

Update 1 maart 2020, 15.40 uur

Geen Coronavirus in Zuid-Limburg

Het aantal mensen dat in Limburg gemonitord wordt is sinds gisteren met 1 persoon uitgebreid. In Zuid-Limburg is op dit moment géén besmetting met het coronavirus (COVID-19) geconstateerd. In Duitsland is het aantal besmettingen echter fors toegenomen. Kreis Heinsberg heeft besloten om vanaf nu geen contactonderzoeken meer uit te voeren bij besmettingen. In Nederland vindt wel nog contactonderzoek plaats. Wat dit concreet voor betekent, leest u hieronder. 

Als u in contact bent geweest met een bewezen besmet persoon in Kreis Heinsberg wordt u niet meer actief benaderd. 

De GGD adviseert om uw gezondheid in de gaten te blijven houden. Neem telefonisch contact op met uw huisarts of de huisartsenpost als u:
- Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten en mogelijk kortademigheid) én
- U in de afgelopen 2 weken intensief contact heeft gehad met inwoners in de gemeente Gangelt. De huisarts zal u daarover ook bevragen.

Het is heel begrijpelijk dat mensen in onze grensregio ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang kunnen brengen. Anderen vragen zich af of ze kunnen winkelen in hun eigen woonplaats of over de grens. Het is daarbij verwarrend dat de maatregelen die getroffen worden in Duitsland soms afwijken van onze eigen maatregelen. Dat heeft te maken met het landelijke gezondheidsbeleid.

Kan mijn kind naar school?

Nederland heeft het beleid om een school of kinderdagverblijf alleen te sluiten als een bewezen coronapatiënt nauw betrokken is bij deze school of het kinderdagverblijf. Op dit moment is dit niet het geval in Zuid-Limburg. Kinderen worden nauwelijks besmet door het coronavirus. Als kinderen al besmet raken hebben ze bijna geen klachten.

Kinderen kunnen op basis van de huidige situatie gewoon naar school of het kinderdagverblijf. Er is geen reden om kinderen die in Duitsland zijn geweest, niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Meer informatie over kinderen die in Duitsland wonen of in Duitsland zijn geweest.

Voorkom besmetting

Wij adviseren om de hygiëne maatregelen extra aandacht te geven. Ga niet naar bijeenkomsten in gesloten ruimten waar grote groepen Nederlanders en Duitsers samen zijn. Als wij in de grensregio hier allemaal bewust mee omgaan helpen wij om de (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen.

Update 29 februari 2020, 17.30 uur

Geen Coronavirus in Zuid-Limburg

Wij monitoren op dit moment een aantal inwoners van gemeenten in Zuid-Limburg die mogelijk risico hebben gelopen. Het gaat in totaal om 15 personen. Deze mensen hebben nog geen ziekteverschijnselen. De mensen die wij volgen vragen wij om eenmaal per dag hun temperatuur te meten en bij klachten contact met de GGD op te nemen.

Het is heel begrijpelijk dat mensen in onze grensregio ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang kunnen brengen. Anderen vragen zich af of ze kunnen winkelen in hun eigen woonplaats of over de grens. Het is daarbij verwarrend dat de maatregelen die getroffen worden in Duitsland soms afwijken van onze eigen maatregelen. Dat heeft te maken met het landelijke gezondheidsbeleid.

Kan mijn kind naar school?

Nederland heeft het beleid om een school of kinderdagverblijf alleen te sluiten als een bewezen coronapatiënt nauw betrokken is bij deze school of het kinderdagverblijf. Op dit moment is dit niet het geval in Zuid-Limburg. Kinderen worden nauwelijks besmet door het coronavirus. Als kinderen al besmet raken hebben ze bijna geen klachten.

Kinderen kunnen op basis van de huidige situatie gewoon naar school of het kinderdagverblijf. Er is geen reden om kinderen die in Duitsland zijn geweest, niet naar school en kinderopvang te laten gaan. Meer informatie over kinderen die in Duitsland wonen of in Duitsland zijn geweest.

Voorkom besmetting

Wij adviseren om de hygiëne maatregelen extra aandacht te geven. Ga niet naar bijeenkomsten in gesloten ruimten waar grote groepen Nederlanders en Duitsers samen zijn. Als wij in de grensregio hier allemaal bewust mee omgaan helpen wij om de (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen.

Update 28 februari 2020, 17.26 uur

De GGD Zuid Limburg heeft aan de gemeenten langs de Duitse grens het advies gegeven om alle publieksevenementen komend weekend af te gelasten. Het gaat om evenementen en bijeenkomsten in gesloten ruimten waar grote groepen gemengd publiek (Duits/Nederlands) bij elkaar komen. Het advies geldt ook voor niet vergunnings-plichtige bijeenkomsten in locaties als buurthuizen en gemeenschapszalen waar grote groepen mensen bij elkaar komen.

Het betreft de volgende gemeenten:  

 • Sittard-Geleen
 • Beekdaelen
 • Brunssum
 • Kerkrade
 • Landgraaf

Er wordt in het algemeen geadviseerd om plekken waar veel mensen bij elkaar komen te mijden. Het advies komt voort uit de exponentiële toename van het aantal besmettingen met het coronavirus net over de grens in Duitsland.

Update 28 februari 2020, 11.48 uur

Er zijn 20 mensen besmet met het Coronavirus in de gemeente Gangelt (Duitsland). Er zijn enkele mensen uit Zuid-Limburg die naar aanleiding hiervan gemonitord worden.

Er zijn geruchten dat er ook besmettingen zouden zijn in Zuid-Limburg. Op dit moment is dat niet het geval.

Update 28 februari 2020, 10.45 uur

Er zijn momenteel geen patiënten met COVID-19 bekend in Zuid-Limburg. Maar de situatie kan veranderen. Dat kan vandaag nog het geval zijn, maar misschien pas over een paar dagen of weken. Zo is het niet uitgesloten dat het coronavirus zich verder verspreidt in Nederland. Duitsland doet contactonderzoek en elke link met Nederland wordt onderzocht. De GGD Zuid Limburg houdt zeer nauw contact met de Duitse GGD. Daardoor hebben we snel informatie over nieuwe ontwikkelingen. Zodra Nederlanders risico lopen, onderneemt de GGD actie. 

Update 27 februari 2020, 15.30 uur

Vlak over de grens van Limburg zijn er in Duitsland, gemeente Gangelt, vijf patiënten met COVID-19 vastgesteld. Alle patiënten zijn contacten van elkaar en zijn in isolatie. Er is grensverkeer tussen Limburg en Duitsland. Toch zijn er op dit moment geen extra maatregelen in Zuid-Limburg nodig. 

Er zijn momenteel geen patiënten met COVID-19 bekend in Nederland. Maar de situatie kan veranderen. Dat kan vandaag nog het geval zijn, maar misschien pas over een paar dagen of weken. Zo is het niet uitgesloten dat het coronavirus zich verspreidt naar Nederland. Duitsland doet contactonderzoek en elke link met Nederland wordt onderzocht. De GGD Zuid Limburg houdt zeer nauw contact met de Duitse GGD. Daardoor hebben we snel informatie over nieuwe ontwikkelingen. Zodra Nederlanders risico lopen, onderneemt de GGD actie.  

Burgers

Op dit moment zijn er geen extra maatregelen nodig in Zuid Limburg, ook niet voor mensen die regelmatig in Duitsland komen. 

Als GGD krijgen we momenteel veel vragen over mensen die in Sittard Carnaval hebben gevierd en zich zorgen maken over COVID-19. Ook voor deze mensen geldt dat zij geen extra maatregelen hoeven te nemen. Er is geen link met een bewezen COVID-19 patiënt en het Carnaval in Sittard of elders in de regio Zuid Limburg.

Evenementen

Op dit moment zijn er geen redenen om op voorhand evenementen af te gelasten. Als de situatie verandert, kan daar eventueel wel reden voor zijn.

Update 26 februari 2020, 14.55 uur

Dat er vlak over de grens van Limburg met Duitsland twee patienten met COVID-19 zijn vastgesteld, maakt dat het Coronavirus dichterbij komt. Er is grensverkeer tussen Limburg en Duitsland. Toch zijn er op dit moment geen extra maatregelen in Zuid-Limburg nodig. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze Duitse patienten geen contact met mensen uit Zuid-Limburg hebben gehad. 

Er zijn momenteel geen patienten met COVID-19 bekend in Nederland. Maar de situatie kan veranderen. Dat kan vandaag nog het geval zijn, maar misschien pas over een paar dagen of weken. Zo is het niet uitgesloten dat het coronavirus zich verspreidt naar Nederland. Duitsland doet contactonderzoek en elke link met Nederland wordt onderzocht. De GGD Zuid Limburg houdt zeer nauw contact met de Duitse GGD. Daardoor hebben we snel informatie over nieuwe ontwikkelingen. Zodra Nederlanders risico lopen, onderneemt de GGD actie. 

Grensarbeiders

Nederlandse werknemers werkzaam in de Kreis Heinsberg worden geadviseerd contact op te nemen met hun werkgever. 

Scholen en kinderdagverblijven

Er zijn ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang moeten brengen. Het is niet nodig kinderen thuis te houden of te weren als ze geen klachten hebben. 

Evenementen

Op dit moment zijn er geen redenen om op voorhand evenementen af te gelasten. Als de situatie verandert, kan daar eventueel wel reden voor zijn.

Andere situatie in Duitsland

In Duitsland is de situatie anders. Daarom heeft de Duitse ‘GGD’ in de betreffende regio, de Kreis Heinsberg, een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Zo is de vakantie van kindercentra verlengd en blijven scholen tot 2 maart gesloten. Ook brengt de Duitse GGD alle mogelijke contacten in kaart. Ze adviseert om in de Kreis Heinsberg voorlopig geen situaties op te zoeken waar veel mensen samenkomen. De Duitse GGD wordt geadviseerd door het nationale Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM). 

***

Update 26 februari 2020, 11.00 uur

In Duitsland is een man, die nabij de Limburgse grens woont, positief getest op het coronavirus (COVID-19). Hij zou in Limburg zijn geweest tijdens de besmettelijke periode. Uit nader onderzoek blijkt dat dit niet het geval was. De GGD Zuid Limburg heeft contact met de Duitse collega’s en doet onderzoek naar eventuele contacten. 

Er zijn op dit moment geen patiënten met COVID-19 in Nederland. 

***

De uitbraak van de epidemie begon in de Chinese stad Wuhan in de provincie Hubei. De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten. 

Als u een reis naar China gepland heeft, lees dan vooral het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wanneer u nu in China bent geldt het advies om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.