Toezicht Kinderopvang

Voor de kinderopvang geldt dat er tot 11 mei alleen noodopvang is. De locaties die hiervoor beschikbaar zijn, zijn afgesproken in overleg met de gemeente.  
Mensen in vitale beroepen kunnen gebruik maken van de 'noodopvang' als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden.  

Op 11 mei gaan de kinderdagopvang en gastouderopvang weer regulier open. De BSO gaat gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de basisschool. De BSO is voor en na schooltijden open. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. De noodopvang blijft ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang. Dit brengt veel voorbereidingen met zich mee.

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV heeft in samenspraak met SZW heeft een protocol opgesteld met richtlijnen.

Welke maatregelen gelden voor de noodopvang? 

Neem voor de kinderen die komen, de hygiënemaatregelen in acht, in lijn met de adviezen van het RIVM.  De maatregelen van de overheid kunnen op elk moment worden aangepast of verlengd. Kijk daarom regelmatig voor actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.

Op dit moment is er sprake van aangepast toezicht. De komende weken gaan we wel weer aanvragen met ‘onderzoek voor registratie’, ‘uitbreidingen kindplaatsen’ en ‘signaal gestuurd toezicht’ uitvoeren. Daarnaast gaan we door met de werkwijze ‘vinger aan de pols’; dit gebeurt in principe telefonisch. Afhankelijk van de mogelijkheden zullen we, op volgorde van aanmelding, per situatie bekijken welke inspecties mogelijk zijn. Deze kunnen op een locatie plaatsvinden mits de RIVM-richtlijnen hierbij in acht worden genomen. De richtlijnen worden vooraf telefonisch besproken. 

Als de positieve ontwikkelingen van het terugdringen van het coronavirus doorzetten, verwachten we dat na 1 juni het toezicht geleidelijk uitgebreid zal worden. 
Voor reguliere opvang en noodopvang (zowel in een kindercentrum als door een gastouder) gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving. Ook onder de huidige omstandigheden is de houder verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 

Hoewel de kwaliteitseisen onverkort gelden, is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds uitzonderlijk. Dit is bekend bij de toezichthouders.