Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg heeft voor de komende periode haar dienstverlening aangepast in verband met het coronavirus. Hier leest u wat dit voor u betekent.

Consultatiebureau, spreekuren en contacten

Consultatiebureau, spreekuren en contacten

Alle (geplande) bezoeken aan het consultatiebureau waarbij kinderen ook een vaccinatie krijgen gaan door, maar worden wel ingekort tot 20 minuten. In die tijd wordt uw kind lichamelijk onderzocht en wordt de vaccinatie gegeven. Mocht er dan nog tijd over zijn kunnen eventuele vragen nog beantwoord worden. Indien dat niet meer lukt maken we een afspraak voor een telefonisch overleg.

Voor zowel onze medewerkers als voor u en uw kind geldt dat een gepland contact of bezoek aan een van onze locaties alleen maar door kan gaan wanneer u of uw kind geen (milde) klachten heeft van:

  • Neusverkoudheid (niezen of loopneus)
  • hoesten
  • keelpijn
  • koorts

Uw kind mag met één ouder of begeleider komen. Neem geen broertjes, zusjes of anderen mee. Heeft uw kind geen klachten, maar u wel? Dan mag uw kind met een andere, klachtenvrije, begeleider komen.

Ook wij vragen u met klem minimaal 1,5 meter afstand te houden van anderen. Wanneer het nodig is komen onze professionals wel dichterbij (bijvoorbeeld voor een prik of lichamelijk onderzoek).  Wat u verder zelf kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, leest u  op de website van het RIVM.

Indien u wegens klachten een afspraak moet afzeggen bekijken we gezamenlijk op welke termijn dat ingehaald kan worden.

Hielprik en gehoorscreening

Hielprik en gehoorscreening

Vanaf dinsdag 24 maart wordt de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk niet uitgevoerd. Dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Het uitstel geldt in ieder geval tot en met 6 april. Wij onderzoeken nu hoe de gehoorscreening alsnog kan plaatsvinden. Ouders worden geïnformeerd zodra dit duidelijk is.

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd samen met de hielprikscreening. De hielprik blijft wél doorgaan. Een tijdige hielprik is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snel behandeld moeten worden. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan langer wachten. De 2e en 3e screeningen worden wel zoveel mogelijk gewoon uitgevoerd.

Een belangrijke reden voor deze keuze is om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dit bereiken we door het huisbezoek zo kort mogelijk te houden. Ook kan op dit moment de vervolgdiagnostiek en behandeling vaak niet plaatsvinden, als er een afwijkende uitslag van de screening is. Daarom stoppen we tijdelijk met de gehoorscreening.

Informatie voor ouders is te vinden op de pagina van de Rijksoverheid over pre- en neonatale screeningen. Hier staat ook een overzicht met vragen en antwoorden.

Vaccinaties

Vaccinaties

Heeft u een afspraak staan om uw kind te laten vaccineren, dan willen wij deze zoveel mogelijk door laten gaan. Vaccinaties bieden uw kind een belangrijke bescherming tegen besmettelijke infectieziektes. Is er sprake van (milde) klachten:

  • neusverkoudheid 
  • hoesten
  • keelpijn
  • koorts

dan gaat de afspraak niet door. 
Zodra uw kind beter is, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken om alsnog de vaccinatie te halen. Heeft u op dit moment zelf wel klachten, maar uw kind niet? Kijk dan of iemand anders met uw kind kan langskomen. Bij twijfel kunt u altijd bellen met één van onze jeugdartsen of verpleegkundigen. In overleg kan er eventueel een aparte afspraak gemaakt worden.

Groepsvaccinaties

Groepsvaccinaties

Door de verspreiding van het coronavirus en de onvoorspelbaarheid daarvan, gaan de vaccinatiedagen voorlopig niet door. 

Uitstel van de meningokokkenvaccinatie is geen optie. Deze moet voor de zomer worden gegeven. Momenteel overleggen we wat de mogelijkheden zijn. De andere vaccinaties worden waarschijnlijk uitgesteld tot juni of zelfs tot in het najaar. Hieronder leest u meer over de vaccinaties die tijdens die vaccinatiedagen worden gegeven. 

Prik voor 9-jarigen (DTP/BMR) en 12- en 13-jarigen (HPV)

Deze prik biedt bescherming tegen de infectieziekten: difterie, tetanus en polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en het humaan papillomavirus (HPV) en de bescherming komt niet in gevaar door de vaccinaties een half jaar uit te stellen. Zou uw kind uitgenodigd worden voor een van deze prikken, dan wordt u automatisch voor een later tijdstip uitgenodigd. U bent dan welkom op onze vaccinatiedagen op een nog te bepalen tijdstip.

Prik voor 14-jarigen (MenACWY)

Meningokokkenziekte type W circuleert nog steeds. De prik ertegen kan daarom niet worden uitgesteld tot na de zomervakantie. We denken momenteel na over andere manieren waarop we deze prik kunnen geven. De 14-jarigen die in aanmerking komen voor deze prik, krijgen hierover zo snel mogelijk bericht.

Lees ook het nieuwsbericht van het rijksvaccinatieprogramma over deze landelijke maatregelen.

Telefonische bereikbaarheid van de jeugdgezondheidszorg in uw regio

In iedere regio zit een team van doktersassistenten, verpleegkundigen en artsen klaar om vragen telefonisch te bespreken en afspraken te maken. Neem daarom telefonisch contact op met het jeugdgezondheidszorgteam van de regio waar u woont. Meer informatie en contactgevens van de regio's vindt u op onze contactpagina.