Nieuw Coronavirus (Covid-19)

 • Hebt u vragen over het coronavirus en uw gezondheid? Kijk eerst of u het antwoord op uw vraag terugvindt op de informatiepagina van de Rijksoverheid.
 • Hier vindt u ook antwoorden op vragen over bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, werken en ondernemen, sport, openbaar vervoer of reizen.
 • Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan het landelijke informatienummer: 

 0800 - 1351 bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur

 +31 20 205 1351 (vanuit het buitenland) bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur

Met ingang van dinsdagavond 31 maart heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Update 6 april | Testbeleid uitgebreid

Vanaf vandaag is het landelijke testbeleid op Covid-19 uitgebreid. De GGD en het testlaboratorium kunnen vanaf nu tot 100 testen per dag aan. Zorgmedewerkers met cliëntcontact werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg komen in aanmerking voor een test. Aanmelding voor een test loopt altijd via de eigen organisatie en is op afspraak. Zorgmedewerkers kunnen zich niet zelf aanmelden.

L1 nam een kijkje op onze testlocatie om te zien hoe wij dit als GGD hebben georganiseerd. Bekijk hier het interview van L1.

Testbeleid op het coronavirus

Testbeleid op het coronavirus

Om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen is het testbeleid aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM. Door te testen volgens deze richtlijnen zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben.

Wanneer wordt er iemand getest?

De huisarts zal niet meer iedereen laten testen die mogelijk COVID-19 heeft. Als mensen klachten hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juist behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben. De huisarts volgt hierin de richtlijn van het RIVM.

Kan ik me aanmelden voor een test?

Het testbeleid van het RIVM is op 20 maart aangepast. Alleen bij hoge uitzondering kan een huisarts nog een patiënt laten testen. Dit gebeurt in overleg met de GGD. Voor de patiënt die thuis is, heeft een test geen meerwaarde: de behandeling blijft hetzelfde. Als een patiënt, waarbij corona wordt vermoedt, naar het ziekenhuis wordt verwezen, zal in het ziekenhuis een test worden gedaan.

Bestaan er zelftesten die ik kan gebruiken?

Nee, er zijn nog geen goedgekeurde zelftesten voor het coronavirus op de markt. Nieuwe zelftesten die op de markt komen moeten eerst beoordeeld worden. Op dit moment zijn er nog geen zelftesten goedgekeurd. Daarom zijn zelftesten op dit moment verboden.

Zorgpersoneel met klachten

Zorgmedewerkers met cliëntcontact werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg kunnen in aanmerking komen voor een test. Aanmelding voor een test loopt altijd via de eigen organisatie en is op afspraak. Zorgmedewerkers kunnen zich niet zelf aanmelden.

Informatielijn GGD Zuid Limburg

Heeft u na het raadplegen van deze informatie nog specifieke gezondheidsvragen rondom een situatie in Zuid-Limburg, bel de informatielijn van de GGD Zuid Limburg:

088 - 880 50 05 (van 8.00 - 17.00 uur)

Dit nummer is 7 dagen per week bereikbaar.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt:

Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts. 
Mijd sociaal contact. U kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en u medische hulp nodig hebt.
Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, bent u genezen. 

Huisartsenpost

 • Mensen uit Parkstad en uit de Westelijke Mijnstreek kunnen naar de Huisartsenpost in het Coronacentrum Urmond. Patiënten kunnen alleen op verwijzing van de huisarts of het ziekenhuis in het Coronacentrum terecht. Kijk voor meer informatie op de website van het Coronacentrum Urmond.
 • Mensen die wonen in de regio Maastricht-Heuvelland kunnen terecht bij de speciale huisartsenpost in het MUMC+. Patiënten kunnen alleen op verwijzing van de huisarts naar deze huisartsenpost toe. 
Advies over hygiëne maatregelen

Wij adviseren om de hygiëne maatregelen extra aandacht te geven. De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
Advies over hygiëne maatregelen voor bedrijven (geen zorginstellingen)

Voor iedereen gelden de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid:  blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden

Werk (bij voorkeur) vanuit huis

Als  thuiswerken niet mogelijk is:

 • Zorg voor “social distancing” en neem de anderhalve meter afstand tussen mensen/collegae in acht;
 • Zorg voor werkplekken waarbij de afstand tussen collegae minimaal anderhalve meter is (gescheiden werkplekken);
 • Was regelmatig de handen met water en zeep, zeker na toiletbezoek;
 • Zorg voor hoesthygiëne en hoest in de elleboogplooi;
 • Gebruik wegwerptissues en zorg dat deze beschikbaar zijn;
 • Zorg dat de toiletten bij voorkeur minimaal 2 x d.d. gereinigd worden;
 • Reinig of desinfecteer bij voorkeur 2 x d.d. klinken en de spoelknoppen van toiletten;
 • De werkruimte dient dagelijks schoon gemaakt te worden;
 • Attendeer ( middels flyer, mail) collegae op het bovenstaande en spreek collegae zo nodig aan
Wat betekent afstand houden?

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Afstand houden betekent dat u 1,5 meter (twee armlengtes) afstand houdt van elkaar om uzelf en anderen te beschermen tegen infectie met het coronavirus. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het coronavirus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Als u niest komen deze druppels zelden verder dan 1 tot 2 meter. Door afstand te houden en contacten te vermijden, kan het nieuwe coronavirus zich minder makkelijk verspreiden.

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor: noodzakelijke boodschappen (doe dit alleen), een frisse neus of de zorg voor een ander. Houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming.

Verhoogd risico ouderen

Wanneer mensen ouder worden, neemt het afweersysteem af. Ook bij ouderen die zich nog fit voelen. Ouderen zijn daardoor kwestbaarder voor bepaalde ziekten. Vermijd daarom grote gezelschappen en openbaar vervoer. Houd altijd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. In het algemeen wordt mensen ook dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

Bent u ouder dan 70 jaar? Heeft u contact gehad met een patiënt het coronavirus of bent u in een risicogebied geweest en heeft u verkoudheidsklachten (hoesten, luchtwegklachten)? Neem telefonisch contact op met uw huisarts. De GGD kan geen antwoord geven op vragen die met uw persoonlijke gezondheid te maken hebben. 

Verhoogd risico kwetsbare groepen (astma, COPD, diabetes etc.)

Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Heeft u contact gehad met een patiënt het coronavirus of bent u in een risicogebied geweest en heeft u verkoudheidsklachten (hoesten, luchtwegklachten)? Neem telefonisch contact op met uw huisarts. De GGD kan geen antwoord geven op vragen die met uw persoonlijke gezondheid te maken hebben. 

Zwangerschap en het coronavirus

We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Kijk hier voor meer informatie over zwangerschap en het coronavirus.

Inzameling plasma van genezen coronapatiënten door Sanquin

De Nederlandse bloedbanken van Sanquin starten met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. Mensen die positief zijn getest op het coronavirus en niet (meer) opgenomen zijn in het ziekenhuis ontvangen via de GGD een uitnodiging van Sanquin om bloedplasma te doneren.

Welke informatie vind u waar en wie kunt u daarvoor bellen

Het is heel begrijpelijk dat u een vraag heeft of ongerust bent over het coronavirus. Onze GGD staat voor u klaar voor vragen over infectieziekten, besmetting(gevaar) en gezondheid in de regio Zuid-Limburg. Hiervoor kunt u telefonisch terecht bij onze informatielijn.

Gaat uw vraag over gezondheid, ernstige klachten, reizen of ondernemen? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan geeft de poster van de Rijksoverheid een duidelijk overzicht bij welke instantie u terecht kunt. 

Protocollen en richtlijnen 

Bent u op zoek naar protocollen en richtlijnen voor een specifieke beroepsgroep of organisatie dan kunt u hiervoor terecht op de website van het RIVM, de Rijksoverheid of bij uw eigen (overkoepelende) branchevereniging. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie eerst te raadplegen. Heeft u een vraag over een specifieke situatie met betrekking tot infectieziekten en uw organisatie, dan kunt u deze telefonisch stellen bij onze informatielijn.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Heeft u vragen over het coronavirus met betrekking tot Zuid-Limburg, bijvoorbeeld over evenementen? Kijk op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg of bel: 

0251 - 260 960

Vragen van de pers over corona

Vragen van de pers over corona

 • Voor persvragen rondom publieke gezondheid belt u de GGD Zuid Limburg via 088 - 880 51 11.
 • Voor alle overige persvragen neemt u contact op met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg via 088 - 16 88 565.

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals

Zorgorganisaties in Zuid-Limburg kunnen voor informatie, plannen en ontwikkelingen rondom het coronavirus terecht op een besloten digitaal platform. Het beheer is in handen van de GHOR Zuid Limburg, een onderdeel van de GGD Zuid Limburg.

Crisiscoördinatoren en communicatiefunctionarissen van ziekenhuizen, huisartsenorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, ambulancedienst en GGD kunnen toegang krijgen door een mail te sturen naar acghor@ggdzl.nl. Zij verspreiden relevante informatie verder binnen hun eigen organisatie.