Nieuw Coronavirus (Covid-19)

 • Hebt u vragen over het coronavirus en uw gezondheid? Kijk eerst of u het antwoord op uw vraag terugvindt op de informatiepagina van de Rijksoverheid.
 • Hier vindt u ook antwoorden op vragen over bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, werken en ondernemen, sport, openbaar vervoer of reizen.
 • Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan het landelijke informatienummer: 

 0800 - 1351 bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur

 +31 20 205 1351 (vanuit het buitenland) bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur

Kijk hier voor informatie over het testbeleid van de GGD Zuid Limburg en actuele informatie over het aanmelden voor een test. 

Tijdens de persconferentie van 19 mei heeft het kabinet de volgende stap in de corona-aanpak aangekondigd en heeft daarbij een tijdspad aangegeven.

Update 29 mei | Test op afspraak vanaf 1 juni

De GGD Zuid Limburg is klaar om vanaf 1 juni alle mensen met klachten die wijzen op Covid-19 in onze regio te testen. Hiervoor hebben wij een teststaat ingericht op het terrein van Van Der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65 in Urmond.

 • Testen kan alleen op afspraak en gaat altijd via het landelijke nummer. Op maandag 1 juni om 08.00 uur wordt dit landelijke telefoonnummer bekend gemaakt en is dit ook actief. Tot 1 juni kunnen mensen zich alleen aanmelden voor een test als ze tot een van de risicogroepen horen.
 • Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus: koorts/verhoging en/of hoesten en/of keelpijn neusverkoudheid en/of kortademigheid Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen.
 • Uit de test blijkt of iemand op dit moment besmet is met Covid-19 en niet of hij het gehad heeft. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen.
 • Testen is gratis.

Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld o.a. over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Alle informatie over het testen en eventueel bron- en contactonderzoek, vindt u vanaf maandag op www.rijksoverheid.nl/coronatest.
Wilt u geen testafspraak maken maar heeft u een andere vraag over het coronavirus, dan blijft het landelijke publieksinformatienummer beschikbaar. Voor regionale vragen kunt u terecht bij onze eigen infolijn

Informatielijn GGD Zuid Limburg

Kijk hier voor informatie over het testbeleid van de GGD Zuid Limburg. 

Heeft u na het raadplegen van de informatie op onze website nog specifieke gezondheidsvragen rondom een situatie in Zuid-Limburg, bel de informatielijn van de GGD Zuid Limburg:

088 - 880 50 05 

Bereikbaarheid

 • Op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur 
 • In het weekend en op feestdagen van 10.00 - 15.00 uur.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Hoe onderhoud ik contact met de basisschool en/of kinderdagverblijf als ouder?

Oudergesprekken vinden bij voorkeur digitaal plaats, bijvoorbeeld via een ouderportaal zoals Isy. De achterliggende gedachte is om fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s) of verzorger(s) te vermijden.

Wat zijn de thuisblijfregels voor kinderen?

Kinderen met de volgende klachten blijven thuis:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38 graden Celsius

Kinderen mogen pas weer naar de opvang/school als zij 24 uur geen klachten meer hebben. Als een huisgenoot ( vader, moeder, broertje, zusje of ander inwonend persoon) van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidklachten heeft, blijft het kind thuis. Als iemand in het huishouden van de kinderen positief COVID-19 is getest, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven.

Kinderen met chronische klachten

Kinderen waarvan bekend is dat ze chronische luchtwegklachten hebben, bijvoorbeeld als gevolg van astma of hooikoorts, kunnen wel naar school of kinderopvang. Bij twijfel kunnen ouders of verzorgers contact opnemen met de GGD. Een medewerker infectieziektebestrijding van de GGD overlegt met de ouders of het kind in aanmerking komt voor een test.

Meer informatie: Handelingsprotocol bij kinderen (0 - 12 jaar) met klachten (PDF, 163 kB)

Wat als mijn gastouder opvang biedt en verkouden is?

Bij verkoudheidsklachten én koorts en/of benauwdheid blijft iemand thuis. Ook als die persoon werkt in cruciale beroepen en vitale processen. Indien een gastouder deze symptomen heeft dient de gastouder de werkzaamheden te staken en het gastouderbureau op de hoogte stellen i.v.m. mogelijke vervanging. Ga als ouder hierover in gesprek met de gastouder, indien nodig kunt u ook contact opnemen met het gastouderbureau.

Wat moet ik doen als iemand bij mij in huis (ouders, broer/zus of ander inwonend persoon) luchtweg-of verkoudheidsklachten en koorts heeft of COVID-19 positief is?

Op de website van het RIVM staan leefregels om u te helpen met de situatie.  Daarnaast zijn er maatregelen die COVID-19 positieve huisgenoten en andere huisgenoten dienen te treffen deze ontvangen hierover informatie via de GGD.

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt:

Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts. 
Mijd sociaal contact. U kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en u medische hulp nodig hebt.
Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, bent u genezen. 

Advies maatregelen voor werknemers en werkgevers (geen zorginstellingen)

Voor iedereen gelden de maatregelen vanuit de overheid: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden

Werk (bij voorkeur) vanuit huis

Als  thuiswerken niet mogelijk is:

 • Zorg voor “social distancing” en neem de anderhalve meter afstand tussen mensen/collegae in acht;
 • Zorg voor werkplekken waarbij de afstand tussen collegae minimaal anderhalve meter is (gescheiden werkplekken);
 • Was regelmatig de handen met water en zeep, zeker na toiletbezoek;
 • Zorg voor hoesthygiëne en hoest in de elleboogplooi;
 • Gebruik wegwerptissues en zorg dat deze beschikbaar zijn;
 • Zorg dat de toiletten bij voorkeur minimaal 2 x d.d. gereinigd worden;
 • Reinig of desinfecteer bij voorkeur 2 x d.d. klinken en de spoelknoppen van toiletten;
 • De werkruimte dient dagelijks schoon gemaakt te worden;
 • Attendeer ( middels flyer, mail) collegae op het bovenstaande en spreek collegae zo nodig aan
Verhoogd risico ouderen

Wanneer mensen ouder worden, neemt het afweersysteem af. Ook bij ouderen die zich nog fit voelen. Ouderen zijn daardoor kwestbaarder voor bepaalde ziekten. Vermijd daarom grote gezelschappen en openbaar vervoer. Houd altijd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. In het algemeen wordt mensen ook dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

Bent u ouder dan 70 jaar? Blijf thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en onderhoud contact met anderen via de telefoon of op andere manieren. Heeft u verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest) en/of koorts en maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Neem telefonisch contact op met uw huisarts. De GGD kan geen antwoord geven op vragen die met uw persoonlijke gezondheid te maken hebben.

Verhoogd risico kwetsbare groepen (astma, COPD, diabetes etc.)

Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

Verder geldt: Blijf thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en onderhoud contact met anderen via de telefoon of op andere manieren. Heeft u verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest) en/of koorts en maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Neem telefonisch contact op met uw huisarts. De GGD kan geen antwoord geven op vragen die met uw persoonlijke gezondheid te maken hebben.

Zwangerschap en het coronavirus

We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Kijk hier voor meer informatie over zwangerschap en het coronavirus.

Welke informatie vind u waar en wie kunt u daarvoor bellen

Het is heel begrijpelijk dat u een vraag heeft of ongerust bent over het coronavirus. Onze GGD staat voor u klaar voor vragen over infectieziekten, besmetting(gevaar) en gezondheid in de regio Zuid-Limburg. Hiervoor kunt u telefonisch terecht bij onze informatielijn.

Gaat uw vraag over gezondheid, ernstige klachten, reizen of ondernemen? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Dan geeft de poster van de Rijksoverheid een duidelijk overzicht bij welke instantie u terecht kunt. 

Protocollen en richtlijnen 

Bent u op zoek naar protocollen en richtlijnen voor een specifieke beroepsgroep of organisatie dan kunt u hiervoor terecht op de website van het RIVM, de Rijksoverheid of bij uw eigen (overkoepelende) branchevereniging. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie eerst te raadplegen. Heeft u een vraag over een specifieke situatie met betrekking tot infectieziekten en uw organisatie, dan kunt u deze telefonisch stellen bij onze informatielijn.

Vragen van de pers over corona

Vragen van de pers over corona

 • Voor persvragen rondom publieke gezondheid belt u de GGD Zuid Limburg via 088 - 880 51 11.
 • Voor alle overige persvragen neemt u contact op met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg via 088 - 16 88 565.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Heeft u vragen over het coronavirus met betrekking tot Zuid-Limburg, bijvoorbeeld over evenementen? Kijk op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg of bel: 

0251 - 260 960