U bevindt zich op:ProfessionalsGeneeskundige hulp bij ongevallen en rampen Advisering acute zorgketen en zorginstellingen

Advisering acute zorgketen en zorginstellingen

Tijdens crises moeten geneeskundige organisaties zoals ambulancediensten, huisartsenposten en ziekenhuizen samenwerken om alle slachtoffers te kunnen helpen. Samen vormen zij de Acute Zorgketen.
De belangrijkste ketenpartners van GHOR Zuid Limburg zijn:

  • GGD Zuid Limburg;
  • Regionale Ambulance Voorziening (RAV) waaronder de Meldkamer Ambulancezorg;
  • Ziekenhuizen en huisartsen(posten) in de regio Zuid-Limburg;
  • Ziekenhuizen, ambulancediensten en de meldkamers in de Euregio;

De GHOR maakt afspraken met de ketenpartners. Bijvoorbeeld over het verstrekken van informatie over slachtoffers aan verwanten.

Wat doet de GHOR?

De GHOR is verantwoordelijk voor de advisering, samenhang en coördinatie op het gebied van twee hoofdprocessen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Netwerk Acute Zorg Limburg.

Acute gezondheidszorg

Acute gezondheidszorg

Bij een ramp of crisis wordt de reguliere zorg opgeschaald: speciale procedures en protocollen treden in werking. Het proces Acute gezondheidszorg omvat ‘triage, behandeling en vervoer’ van slachtoffers. Triage is het beoordelen en indelen van slachtoffers op basis van de ernst van de verwonding.

  • Triage, behandeling en vervoer op de plaats incident;
  • Triage, behandeling en vervoer buiten de plaats incident;
  • Triage, behandeling en vervoer in de zorginstellingen.

Publieke gezondheidszorg

Publieke gezondheidszorg

De GGD is verantwoordelijk voor een aantal taken binnen de publieke gezondheidszorg; regulier en tijdens crisissituaties.

Bij een crisissituatie adviseert en coördineert GHOR de spoedeisende medische hulpverlening en de publieke gezondheidszorg.