U bevindt zich op:Professionals Gemeenten  Gezondheidsatlas Zuid-Limburg

Gezondheidsatlas Zuid-Limburg

GGD Zuid Limburg brengt de gezondheid en het welzijn van de Zuid-Limburgse bevolking in kaart: door eigen onderzoek en registraties en door het analyseren van data uit andere bronnen. Via de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg stelt de GGD die informatie beschikbaar aan burgers en professionals. De data bieden aanknopingspunten voor toekomstig beleid.

Wat kunt u vinden in de Gezondheidsatlas?

De Gezondheidsatlas presenteert cijfers en achtergrondinformatie over allerlei onderwerpen die de gezondheid beïnvloeden. De cijfers voor de regio Zuid-Limburg worden per gemeente, vaak ook per wijk, gepresenteerd. Als het mogelijk is, wordt een vergelijking gemaakt met de Nederlandse situatie. Daarnaast hebben de volgende zaken speciale aandacht:

  • het verband tussen opleidingsniveau in Zuid-Limburg en de diverse (gezondheids)thema’s;
  • participatie;
  • de positieve aspecten van gezondheid en het vermogen van burgers zich aan te passen als de gezondheid minder goed wordt.

Meer informatie

088 - 880 55 67

gezondheidsatlaszl@ggdzl.nl