U bevindt zich op: Home /Professionals /Diensten /Onderzoek en gezondheidsbeleid / Regionaal gezondheidsonderzoek

Regionaal gezondheidsonderzoek

GGD Zuid Limburg verzamelt informatie over de gezondheid en het welzijn van inwoners van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Zij verwerkt deze informatie tot kennis en met deze kennis adviseert de GGD gemeenten over gezondheidsbeleid. Het uiteindelijke doel is het welzijn van de Zuid-Limburgers te verbeteren.

Wat onderzoekt de GGD?

De onderzoekers van de GGD (epidemiologen) verzamelen informatie over gezondheid en de factoren die de gezondheid beïnvloeden. Vervolgens analyseren zij deze cijfers en vergelijken de onderzoeksgegevens met die van voorgaande jaren of landelijke onderzoeken. Verschillen, overeenkomsten, groei of afname worden zichtbaar.

De onderzoekers kijken niet alleen naar gezondheid, maar ook naar de mogelijkheden die mensen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving:

 • Welke invloed hebben lichamelijke beperkingen op het dagelijks leven?
 • Hebben mensen mogelijkheden om sociaal contact te onderhouden?
 • Zijn de mensen zelfredzaam of doen zich hier problemen voor?

Op basis van de conclusies uit de onderzoeken, brengt GGD Zuid Limburg advies uit aan gemeenten, de Provincie, Huis voor de Zorg, Huis voor de Sport, GGZ instellingen, scholen, zorgverzekeraars en huisartsen en fysiotherapeuten.

Soorten onderzoek

Toon alles / Verberg alles

Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) Zuid-Limburg

De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd in de rVTV Zuid-Limburg. De rVTV informeert over:

 • gezondheid en maatschappelijke participatie;
 • gezondheid en leefstijl van de jeugd;
 • mantelzorg en gebruik van formele zorg;
 • een veilige leefomgeving;
 • zelfredzaamheid
 • de omvang van ziekte en gezondheid in het algemeen.

Gemeenten gebruiken de rVTV ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid. De VTV verschijnt iedere vier jaar.

Gezondheidsatlas Jeugd Zuid-Limburg

De Gezondheidsatlas Jeugd Zuid-Limburg biedt een overzicht van gezondheid, welzijn en (jeugd)zorg van de Zuid-Limburgse jeugd. Op dit moment zijn cijfers en informatie opgenomen over de leefstijl van 13 t/m 16 jarigen. Het overzicht wordt later uitgebreid met andere thema's en andere leeftijdsgroepen. Daarnaast worden aanknopingspunten opgenomen voor jeugdgezondheidsbeleid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met gemeenten, ketenpartners en onderzoeksinstituten.

Gezondheidsmonitor

De GGD doet om de 4 jaar onderzoek naar de gezondheid in de regio Zuid-Limburg. Via vragenlijsten over gezondheid (gezondheidsenquête) onderzoekt de GGD de gezondheid en de leefgewoonten van ouderen, volwassenen en jongeren in Zuid-Limburg. Zo wordt zichtbaar of de gezondheid verbetert of verslechtert en waar dat aan kan liggen.

Voortdurende registratie

De GGD registreert voortdurend bepaalde gezondheidsgegevens. Cijfers over infectieziekten, zoals het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen. Of informatie die voortkomt uit de onderzoeken van de afdeling Jeugdgezondheidszorg: cijfers over het aantal kinderen met overgewicht of het aantal jongeren met psychsociale problemen.

Klein maar Fijn onderzoeken

De GGD doet niet alleen structureel onderzoek. Gemeenten of andere organisaties kunnen een verzoek indienen voor kortdurend, aanvullend onderzoek. Op basis van de resultaten uit de Gezondheidsmonitor kan de gemeente vragen om een specifiek thema uit te diepen.

Een gemeente wil bijvoorbeeld weten hoeveel jongeren in Zuid-Limburg drinken. In 2014 is daarom een factsheet Jeugd, Alcohol en Omgeving (PDF, 709 kB) opgesteld waarin een samenvatting wordt gegeven van de stand van zaken en trends rondom alcoholgebruik onder jongeren in Zuid-Limburg.

Factsheets en andere publicaties zijn per thema terug te vinden op de publicatiepagina.

Wijkscan

In opdracht van gemeenten of andere organisaties verzamelt de GGD gegevens over allerlei zaken in een wijk die met gezondheid en welzijn te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • de bevolkingsopbouw in een wijk;
 • de sociaaleconomische status van de bevolking in relatie tot gezondheid;
 • de zelfredzaamheid van de bewoners.

De gegevens uit deze wijkscan vormen de basis voor een wijkgezondheidsprofiel.

Incidenteel onderzoek

De GGD kan ook onderzoek doen naar aanleiding van vragen van burgers. Een voorbeeld: in een wijk komt een bepaalde ziekte relatief veel voor. Burgers brengen dat in verband met een drukke verkeersweg in de buurt. In opdracht van de gemeente kan de GGD onderzoeken of er verband bestaat tussen de gezondheidsklachten en de fysieke omgeving.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data