U bevindt zich op: Home /Professionals /Diensten /Milieu en gezondheid / Advies over milieu en gezondheid

Advies over milieu en gezondheid

GGD Zuid Limburg adviseert onder andere gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over hoe ze gezondheidsrisico's door milieufactoren zoveel mogelijk kunnen beperken en voorkomen. Ook denkt de GGD mee bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen en bedrijventerreinen of de renovatie van woonwijken en scholen.

GGD Zuid Limburg is deskundig op het gebied van:

 • bodem-, lucht- en waterverontreiniging;
 • binnenmilieu in huizen, scholen en kinderdagverblijven;
 • verstoring van de leefkwaliteit door bijvoorbeeld stank, geluid en straling (hoogspanningsleidingen en GSM/UMTS-masten);
 • gevaarlijke stoffen als asbest en bestrijdingsmiddelen.

Wat kunnen we doen?

Bij (dreigende) verontreiniging van het milieu kan de GGD:

 • inschatten of dit risico’s oplevert voor de volksgezondheid en adviseren over hoe deze risico’s te voorkomen. Voorbeeld: wanneer een bodem verontreinigd is met zware metalen of vluchtige stoffen kan de GGD inschatten of dit een risico oplevert voor mensen die in aanraking komen met deze bodem.
 • medisch milieukundig onderzoek doen. Voorbeelden:
  - Wij meten de luchtkwaliteit in scholen en woningen. Een te hoog CO2 gehalte geeft aan dat er niet genoeg geventileerd wordt.
  - Als er in een bepaalde wijk meer kanker voorkomt dan in andere onderzoeken wij of de kankergevallen te maken kunnen hebben met iets in het milieu.
 • adviseren hoe u gezondheidsrisico’s kunt voorkomen of zoveel mogelijk beperken. Bij het graven in een verontreinigde bodem of het werken met verontreinigde grond maken we een inschatting van gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Ook adviseren we over mogelijke maatregelen om gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen en de communicatie hierover.
 • adviseren over beleid. Door bij grote infrastructurele projecten in een vroegtijdig stadium een beroep te doen op onze deskundigheid, kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen. Wij signaleren dreigende gezondheidsrisico's en informeren en adviseren de projectorganisatie hierover. Bij de ondertunneling van de A2 in Maastricht bijvoorbeeld, houden wij de gezondheid van de omwonenden in de gaten.
 • vragen beantwoorden en meldingen en klachten afhandelen. Wij beantwoorden bijvoorbeeld vragen van burgers over overlast door de eikenprocessierups of bodemverontreiniging met asbest.

Advies bij acute milieu-incidenten

Bij acute milieu-incidenten kan de GGD de hulpverlenende instanties direct adviseren over mogelijke risico's voor de volksgezondheid. Voorbeelden: 

 • Bij een grote brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, adviseren wij de hulpverleners en betreffende gemeente over hoe ze gezondheidsrisico's zoveel mogelijk kunnen beperken. Tijdens en na het incident nemen wij de voorlichting van hulpverleners, pers en publiek voor onze rekening.
 • Als er bij een scheikundeproef op school chemische stoffen zijn vrijgekomen adviseren wij de school over hoe ze kan voorkomen dat leerlingen ziek worden.
Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data