U bevindt zich op: Home /Professionals /Diensten /Onderzoek en gezondheidsbeleid / Advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid

Advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid

Overhandigen advies GGD

Gemeenten hebben vanuit de Wet publieke gezondheid een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. GGD Zuid Limburg ondersteunt de gemeenten hierbij.

Lokaal gezondheidsbeleid

De 18 Zuid-Limburgse gemeenten stellen samen één regionale nota gezondheidsbeleid op, met informatie uit de regionale gezondheidsonderzoeken. Elke gemeente maakt op basis daarvan een eigen uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft richting aan de invulling van het gezondheidsbeleid voor de komende periode.

Wat doet GGD Zuid Limburg voor gemeenten?

De GGD ondersteunt gemeenten met het vertalen van het gezondheidsbeleid naar concrete projecten. Dat betekent dat zij adviseert over onderwerpen zoals:

  • het roken op schoolpleinen;
  • het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren;
  • overgewicht en wat je kunt doen om een gezonde levenswijze te stimuleren;
  • preventie van huiselijk geweld;
  • vluchtelingen en gezondheid.

Hoe werkt de GGD?

GGD Zuid Limburg adviseert gemeenten niet alleen op aanvraag. De GGD benadert de gemeenten actief, als er ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven. Als er een specifieke vraag is, levert de GGD advies op maat. Bijvoorbeeld door middel van een advies gebaseerd op een Klein maar Fijn onderzoek of incidenteel onderzoek.

De GGD werkt nauw samen met regionale en lokale organisaties: organisaties op het gebied van welzijn, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en organisaties zoals de politie en het Huis voor de Sport. Daardoor heeft de GGD zicht op de mogelijkheden die deze organisaties kunnen bieden bij de preventie en aanpak van problemen op het gebied van volksgezondheid.

Integraal beleid

De GGD streeft naar samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen. De aanpak en het voorkomen van gezondheidsproblemen is meer effectief als meerdere soorten maatregelen tegelijk worden genomen. Maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer, milieu, onderwijs en openbare orde hebben vaak direct en indirect gevolgen voor gezondheid van inwoners. Zo kan een veilige verkeerssituatie kinderen uitnodigen om meer buiten te spelen of met de fiets naar school te gaan. Meer beweging bevordert de gezondheid.

Praktische informatie voor het maken van lokaal gezondheidsbeleid

Loket Gezond Leven biedt gemeenten een hulpmiddel met de Handreiking Gezonde Gemeente voor het maken van gezondheidsbeleid. De handreiking biedt informatie, tips en praktijkvoorbeelden.

Stuur door

Stuur deze informatie door

stuurartikeldoor

Data