U bevindt zich op:Professionals Ambulancehulpverlening

Ambulancehulpverlening

De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV is sinds 1 januari 2013, toen de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking trad, wettelijk aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg verleent en de meldkamer ambulancezorg in stand houdt.

Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland. De indeling in RAV-regio’s is gelijk aan die in Veiligheidsregio’s op grond van de Wet Veiligheidsregio’s. In de regio Zuid-Limburg is de RAV een onderdeel van de GGD Zuid Limburg

Bel voor meer informatie Contact