U bevindt zich op:Professionals Advisering gemeenten  Regionale en lokale rapporten

Regionale en lokale rapporten

De GGD Zuid Limburg verzamelt informatie over de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Dit gebeurt onder andere door iedere 4 jaar gezondheidsenquêtes af te nemen onder jongeren, volwassenen en ouderen in Zuid-Limburg. De resultaten werden in 2014 gepresenteerd in de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 voor heel Zuid-Limburg (PDF, 11 MB) en in de lokale rapporten Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 voor iedere afzonderlijke gemeente.

Preventieakkoord Zuid-Limburg

Preventieakkoord Zuid-Limburg

Samen werken aan een gezonder Zuid-Limburg!

Preventieakkoord Zuid-Limburg 2021-2023. (4066 kb)

Gezondheidsatlas Zuid-Limburg

Vanaf 2017 wordt de gezondheidssituatie in Zuid-Limburg zichtbaar gemaakt door middel van de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg.

De Wet publieke gezondheid schrijft aan gemeenten voor dat zij elke vier jaar een gezondheidsbeleid vaststellen. De GGD Zuid Limburg ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij de ontwikkeling en uitvoering van dit gezondheidsbeleid. Voor de periode 2020-2023 hebben de Zuid-Limburgse gemeenten een gezamenlijk gezondheidsbeleid opgesteld.