U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Unithoofd JGZ

Unithoofd JGZ (0,6 tot 0,8 fte)

21,6 tot 28,8 uur per week

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier-tot achttienjarigen in de regio. Onze JGZ is voortdurend in beweging en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn daar aanwezig waar de jeugd is: op school en in de wijk.

De 4 JGZ organisaties in Zuid-Limburg hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een gestructureerd samenwerkingsverband. De 18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben ons de opdracht gegeven om te komen tot een plan van aanpak voor dit ontwikkeltraject. Samen met de JGZ organisaties 0-4 werken wij aan dit plan van aanpak van het ontwikkeltraject één JGZ Zuid-Limburg.

Voor de Unit Maastricht zijn wij tijdelijk op zoek naar een interim Unithoofd, die tevens een bijdrage kan leveren aan het ontwikkeltraject één JGZ Zuid-Limburg.

Functieomschrijving

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is verdeeld in 5 units verdeeld over Zuid-Limburg. Elke unit, bestaande uit Jeugdartsen, Jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten, geeft uitvoering aan het programma van de Jeugdgezondheidszorg en wordt aangestuurd door een unithoofd.

Werkzaamheden

 • Je geeft als coachend leidinggevende operationeel leiding aan de medewerkers van de unit en geeft uitvoering aan het vastgestelde PTO beleid. Hiermee wordt de werkplanning en dagelijkse voortgang gerealiseerd. Je voert jaargesprekken en bent informant bij beoordelingsgesprekken.
 • Door een resultaatgerichte sturing bewaak en bevorder je de kwaliteit en kwantiteit van de uit te voeren werkzaamheden conform de werkplanning.
 • Door coachend leiderschap haal je maximaal potentieel uit je team en zorg je voor een cultuur waarin medewerkers intrinsiek gemotiveerd opereren. Je stimuleert tot zelfontwikkeling en optimaliseert de onderlinge samenwerking. Teambuilding is hierbij een speerpunt.
 • Je levert een actieve bijdrage aan het strategische en tactische afdelingsbeleid, specifiek gericht op de doorontwikkeling één JGZ Zuid-Limburg.
 • Je faciliteert, adviseert en ondersteunt het lijnmanagement pro-actief en deskundig, bij de implementatie, toepassing en uitvoering van beleid en bijbehorend instrumentarium.
 • Tevens draag je bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten van het team en aan de efficiencyverbetering van de dienstverlening met name in relatie tot de doorontwikkeling één JGZ Zuid-Limburg.

Functie-eisen

 • Naast minimaal, een afgeronde relevante HBO opleiding, aangevuld met een afgeronde management opleiding, beschik je over aantoonbare leidinggevende ervaring in de (preventieve) gezondheidszorg en of sociaal domein.
 • Je bent in staat als leidinggevende om je coachingsvaardigheden effectief in te zetten. En kunt aantoonbaar schakelen tussen de verschillende coachingsstijlen.
 • Je bent in staat om de individuele kwaliteiten van je teamleden optimaal tot hun recht te laten komen, doelen helder te formuleren en teamleden resultaatgericht te sturen. Je vervult een sterke, coachende rol binnen je team.
 • Wat betreft competenties ben je een aantoonbare teambuilder. Naast aantoonbare overtuigingskracht, dragen je sterke analytischeen probleemoplossend vermogen, bij aan je resultaatgerichte manier van werken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een tijdelijke aanstelling vooralsnog voor de duur van 1 jaar.
 • Parttime: 0,6 tot 0,8 fte (= 21,6 tot 28,8 uur in overleg).  
 • Afhankelijk van functioneren én de organisatorische ontwikkelingen i.r.t. traject één JGZ Zuid-Limburg, behoort een verlenging tot januari 2020 tot de mogelijkheden.
 • Standplaats is Maastricht.
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal  €3.348,00 (aanloopschaal 11)  en maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) en is gebaseerd op een volledige werkweek.
 • De rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) zijn van toepassing.
 • Een aanstelling via Driessen Pay-roll Services behoort tot de mogelijkheden, alsmede een detachering via de IGOM constructie.

Interesse?

In verband met de vakantieperiode en de zomersluiting van de afdeling JGZ zijn wij gedurende deze periode niet beschikbaar voor het verstrekken van informatie. Geschikte kandidaten nodigen wij desondanks uit om te solliciteren. Vanaf week 34 zijn wij weer bereikbaar. 

Voor meer informatie over de functie kun je dan contact opnemen met Lidy van der Goot, afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg via 088 880 52 72. Voor vragen over de procedure kun je dan contact opnemen met Marie-Jeanne Vluggen, PTO-adviseur via 088 880 55 91.

Heb je belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag voor 23 augustus 2018 een motivatie met CV via personeelszaken@ggdzl.nl. Gesprekken vinden plaats op 29 augustus 2018.