U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Teammanager PTO

Teammanager PTO (1 fte)

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

Het team en de functie

Het team PTO bestaat uit 7 PTO-adviseurs en 2 medewerkers personeel en arbeidsvoorwaarden.

De GGD is continue in ontwikkeling op het gebied van professionalisering van medewerkers. Binnen de GGD wordt verwacht dat zij zich optimaal blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Voor de PTO professionals betekent dit, dat de nadruk in de adviesrol meer en meer komt te liggen op het toekomstgericht ontwikkelen van medewerkers en het bevorderen van doorstroom, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit. Er zal meer worden ingezet op strategische personeelsplanning, management development, organisatie-brede ontwikkel-programma’s en de strategische inzet van personeels- en mobiliteitsinstrumenten. Van de teamleider PTO wordt hierin een initiërende adviesrol verwacht richting bestuur, directie en management van de GGD en een leidinggevende rol richting het team PTO. De focus hierbij ligt op de uitvoering van het totale personeels- en organisatiebeleid, rechtspositionele regelingen (Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling voor de sector Gemeenten (CAR-UWO) en Cao ambulancevervoer) en beleidsrichtlijnen, zowel uitvoerend, adviserend als coördinerend. Daarnaast levert de teamleider PTO een belangrijke bijdrage in het ontwikkelen van strategisch beleid en werkt actief mee aan de versterking van de dienstverlening op PTO gebied.

Op meerdere afdelingen kan binnen afzienbare tijd sprake zijn van organisatie-veranderingsprocessen, waarbij ook andere organisaties betrokken zijn.

De teamleider PTO is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan de directie van de GGD. De GGD telt ongeveer 500 medewerkers.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, met minimaal een HBO-diploma van een HRM opleiding.
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een generalistische HRM functie.
 • Kennis en ervaring met organisatie-veranderingsprocessen en medezeggenschaps-processen.
 • In staat om vanuit ambitie en vernieuwingen binnen het vakgebied de organisatie verder te brengen.
 • Vaardig in (project)management en het aansturen van professionals.
 • Analytisch en communicatief sterk, verbindend t.a.v. mensen en processen, adviesvaardig, ontwikkelingsgericht en ondernemend.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 13
 • Minimum salaris: € 4.022,- bruto per maand (aanloopschaal 12)
 • Maximum salaris: € 5.984,- bruto per maand (functieschaal 13)
 • Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek (36 uur)
 • Salarisomschrijving: het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
 • Dienstverband: tijdelijke aanstelling (1 jaar) met uitzicht op verlening, aanstelling voor onbepaalde duur is op termijn bespreekbaar
 • De rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) zijn van toepassing.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 29 april 2018 een motivatie met CV. De gesprekken vinden plaats op 24 mei 2018.

personeelszaken@ggdzl.nl

Meer informatie over de functie

Hub Hodzelmans, huidig teamleider PTO

088 880 53 10 of  06 - 27 84 14 76 

Fons Bovens, directeur publieke gezondheid

088 880 51 76 of  06 - 21 20 79 06