U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Jeugdarts/Basisarts

Jeugdarts/Basisarts

Full-time –part-time (0,7 tot 1fte)

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier-tot achttienjarigen in de regio. Onze JGZ is voortdurend in beweging en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn daar aanwezig waar de jeugd is: op school en in de wijk.
De 4 JGZ organisaties in Zuid-Limburg hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een gestructureerd samenwerkingsverband. De 18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben ons de opdracht gegeven om te komen tot een plan van aanpak voor dit ontwikkeltraject. Samen met de JGZ organisaties 0-4 werken wij aan dit plan van aanpak van het ontwikkeltraject één JGZ Zuid-Limburg.

Functieomschrijving

Werkgebied gezondheidsonderzoek

 • U verricht sociaal-medisch onderzoek in het kader van jeugdgezondheid gericht op risicogroepen en (risico)kinderen.
 • U stelt sociaal-medische adviezen, verklaringen en handelingsplannen op en onderhoudt contacten met ouders, scholen en ketenpartners.
 • U verzorgt de zorgcoördinatie, waaronder het verwijzen en volgen van met name risicojeugd en neemt deel in zorgnetwerken.

Werkgebied sociaal-medische adviezen

 • U adviseert mondeling en schriftelijk vanuit sociaal medische deskundigheid over epidemiologische aspecten en jeugdgezondheidsbeleid.
 • U adviseert mondeling en schriftelijk en geeft voorlichting aan individuen, ouders, scholen en ketenpartners met betrekking tot jeugdgezondheid.
 • U draagt bij aan de ontwikkeling van en bent mede verantwoordelijk voor collectieve preventieprogramma's en participeert binnen deze projecten, zowel binnen de organisatie als in samenwerking met ketenpartners.

Werkgebied beleid JGZ

 • Op basis van de uitgevoerde onderzoeken bij jeugdigen vervaardigt u uit de hieruit verkregen resultaten concrete beleidsvoorstellen.

Functie-eisen

 • Naast een academische opleiding op het gebied van geneeskunde, bent u bij voorkeur geschoold als jeugdarts of arts M&G. Big-geregistreerde basisartsen met een duidelijke affiniteit met jeugd, worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.
 • Wat betreft competenties bent u aantoonbaar markt(omgeving) gericht, creatief, denkt 'out of the box', leergierig, wilt kennis delen en legt hiervoor actief de noodzakelijke contacten.
 • U werkt actief mee aan de ontwikkeling van onze kennis organisatie.
 • U bent sensitief voor de eigen organisatie en de organisaties waarvoor/waarmee u werkt.
 • U bent analytisch ingesteld,  kunt zelfstandig werken, enthousiasmeert collega’s en bent een teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een aanstelling vooralsnog voor de duur van 1 jaar. Fulltime of parttime, echter minimaal voor 0,7 fte.  Afhankelijk van organisatorische omstandigheden en goed functioneren behoort een verlenging tot de mogelijkheden. Een vaste aanstelling is op termijn bespreekbaar. Afhankelijk van de inzetbaarheid wordt de standplaats binnen de regio Zuid-Limburg nader bepaald.
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal  €3348,00 (aanloop schaal 11) maximaal € 5520,- bruto per maand (functieschaal 12) en is gebaseerd op een volledige werkweek. De functie-schaal is van toepassing zodra de profiel opleiding jeugdarts is afgerond.
 • De rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) zijn van toepassing.

Voor een vaste aanstelling is het volgen van de profiel opleiding 1e fase tot jeugdarts een vereiste. Vanaf 2019 is het landelijk werkgeverschap, gedurende de opleidingsperiode, ondergebracht bij de SBOH (landelijke vereniging van artsen in dienstverband).

Interesse?

Hebt u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag een gemotiveerde brief met CV uiterlijk voor 24 oktober 2018.

personeelszaken@ggdzl.nl

 

Meer informatie

Marie-Jeanne Vluggen, PTO adviseur

088 - 880 55 91
Marie-jeanne.vluggen@ggdzl.nl

Bereikbaar maandag tot en met donderdag