U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Jeugdarts/ Basisarts

Jeugdarts/ Basisarts

Fulltime –parttime (minimaal 21,6 uur per week)

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier-tot achttienjarigen in de regio. Onze JGZ is voortdurend in beweging en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn daar aanwezig waar de jeugd is: op school en in de wijk.

De 4 Jeugdgezondheidszorg organisaties in Zuid-Limburg werken momenteel gezamenlijk toe naar Eén JGZ-organisatie in Zuid-Limburg. Als Eén JGZ ZL willen we de groep gezonde kinderen in Zuid-Limburg vergroten, om zo bij te dragen aan de trendbreuk in de achterblijvende gezondheidssituatie van Zuid-Limburg. Dit doen wij door voor alle kinderen in te zetten op een kansrijke start en optimale ontwikkeling.

Functieomschrijving

Werkgebied gezondheidsonderzoek:

 • U verricht sociaal- medisch onderzoek in het kader van jeugdgezondheid gericht op risicogroepen en (risico)kinderen.
 • U stelt sociaal- medische adviezen, verklaringen en handelingsplannen op en onderhoud contacten met ouders, scholen en ketenpartners.
 • U verzorgt de zorgcoördinatie, waaronder het verwijzen en volgen van met name risicojeugd en neemt deel in zorgnetwerken.

Werkgebied sociaal- medische adviezen:

 • U adviseert mondeling en schriftelijk vanuit sociaal medische deskundigheid over epidemiologische aspecten en jeugdgezondheidsbeleid.
 • U adviseert mondeling en schriftelijk en geeft voorlichting aan individuen, ouders, scholen  en ketenpartners met betrekking tot jeugdgezondheid.
 • U draagt bij aan de ontwikkeling van en bent mede verantwoordelijk voor collectieve preventieprogramma's en participeert binnen deze projecten, zowel binnen de organisatie als in samenwerking met ketenpartners.

Werkgebied beleid JGZ:

 • Op basis van de uitgevoerde onderzoeken bij jeugdigen vervaardigt u uit de hieruit verkregen resultaten concrete beleidsvoorstellen.

Functie-eisen

 • Naast een academische opleiding op het gebied van geneeskunde, bent u bij voorkeur geschoold als jeugdarts of arts M&G. Big-geregistreerde basisartsen met een duidelijke affiniteit met jeugd, worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.
 • Wat betreft competenties bent u aantoonbaar markt(omgeving) gericht, creatief, denkt “out of the box”, leergierig, wilt kennis delen en legt hiervoor actief de noodzakelijke contacten.
 • U werkt actief mee aan de ontwikkeling van onze kennis organisatie.
 • U bent sensitief voor de eigen organisatie en de organisaties waarvoor/waarmee u werkt.
 • U bent analytisch ingesteld,  kunt zelfstandig werken, enthousiasmeert collega’s en bent een teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een aanstelling vooralsnog voor de duur van 1 jaar. Fulltime of parttime, echter minimaal voor 0,6 fte.  Afhankelijk van organisatorische omstandigheden en goed functioneren behoort een verlenging tot de mogelijkheden. Een vaste aanstelling is op termijn bespreekbaar.
  Voor een vaste aanstelling is het volgen van de profiel opleiding 1e fase tot jeugdarts een vereiste. Vanaf 2019 is het landelijk werkgeverschap, gedurende de opleidingsperiode, ondergebracht bij de SBOH (landelijke vereniging van artsen in dienstverband).
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal  €3348,00 (aanloop schaal 11)  maximaal € 5520,- bruto per maand (functieschaal 12) en is gebaseerd op een volledige werkweek. De functie- schaal is van toepassing zodra de profiel opleiding jeugdarts is afgerond.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie in de regio Zuid-Limburg.
 • De rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) zijn van toepassing.
 • De GGD Zuid Limburg hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Naast een uitdagende en stimulerende werkomgeving biedt de GGD daarvoor tal van mogelijkheden.
 • Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een Individueel Keuzebudget, koop en verkoop van verlof, flexibele werktijdenregeling, studiefaciliteiten en ouderschapsverlof.

Interesse?

Hebt u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag een motivatie met CV.

Ik heb interesse! Solliciteren

Meer informatie over de procedure

Marie-Jeanne Vluggen, adviseur PTO

088-8805591