U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Basisarts/jeugdarts

Basisarts/Jeugdarts

Full-time of part-time

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.
De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier-tot achttienjarigen in de regio. Onze JGZ is voortdurend in beweging en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn daar aanwezig waar de jeugd is: op school, in de wijk en op internet. Wij werken nauw samen met andere organisaties die zich bezighouden met de zorg voor en de gezondheid van de jeugd.
De JGZ biedt tevens preventieve zorg aan de bewoners 4 tot 18 jaar in de AZC’s en Noodopvang.

Functieomschrijving


Werkgebied gezondheidsonderzoek:

 • Je verricht sociaal-medisch onderzoek in het kader van jeugdgezondheid gericht op risicogroepen en (risico)kinderen.
 • Je stelt sociaal-medische adviezen, verklaringen en handelingsplannen op en onderhoud contacten met ouders, scholen en ketenpartners.
 • Je verzorgt de zorgcoördinatie, waaronder het verwijzen en volgen van met name risicojeugd en neemt deel in zorgnetwerken.

Werkgebied sociaal-medische adviezen:

 • Je adviseert mondeling en schriftelijk vanuit sociaal medische deskundigheid over epidemiologische aspecten en jeugdgezondheidsbeleid.
 • Je adviseert mondeling en schriftelijk en geeft voorlichting aan individuen, ouders, scholen en ketenpartners met betrekking tot jeugdgezondheid.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van en bent mede verantwoordelijk voor collectieve preventieprogramma's en participeert binnen deze projecten, zowel binnen de organisatie als in samenwerking met ketenpartners.

Werkgebied beleid JGZ:

 • Je vervaardigt concrete beleidsvoorstellen uit de verkregen resultaten op basis van de uitgevoerde onderzoeken bij jeugdigen.

Functie-eisen

 • Je bent bij voorkeur geschoold als jeugdarts of arts M&G, naast een academische opleiding op het gebied van geneeskunde. Enige jaren relevante ervaring en ervaring met het werken met asielzoekers is een pre. Big-geregistreerde basisartsen met een duidelijke affiniteit met jeugd, worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.
 • Je bent aantoonbaar markt(omgeving) gericht, creatief, denkt “out of the box”, leergierig, wilt kennis delen en legt hiervoor actief de noodzakelijke contacten.
 • Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van onze kennis organisatie.
 • Je bent sensitief voor de eigen organisatie en de organisaties waarvoor/waarmee je werkt.
 • Je bent analytisch ingesteld, kunt zelfstandig werken, enthousiasmeert collega’s en bent een teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een aanstelling vooralsnog voor de duur van 1 jaar. Full-time of  part-time, echter minimaal voor 0,6fte (21,6 uur per week). Afhankelijk van organisatorische omstandigheden en goed functioneren behoort een verlenging tot de mogelijkheden. Een vaste aanstelling is eveneens op termijn bespreekbaar. Afhankelijk van de inzetbaarheid wordt de standplaats binnen de regio Zuid-Limburg nader bepaald.
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal  €3266,- (aanloop schaal 11) maximaal € 5384,- bruto per maand (functieschaal 12) en is gebaseerd op een volledige werkweek. De functie- schaal is van toepassing zodra de profiel opleiding jeugdarts is afgerond.
 • De rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) zijn van toepassing.
  Voor een vaste aanstelling is het volgen van de profiel opleiding 1e fase tot jeugdarts een vereiste.

Interesse?

Heb je belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 31 december 2017 een gemotiveerde brief naar personeelszaken@ggdzl.nl.

Meer informatie over de functie en de procedure

MJ Vluggen, PTO Adviseur

088 - 880 5591