U bevindt zich op:Over de GGD Vacatures  Basisarts SMA

Basisarts (0,7 fte)

Basisarts met interesse in sociaal medische advisering en/of forensische geneeskunde

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling

Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) helpt mensen in een kwetsbare positie om hun zelfredzaamheid te vergroten door belemmeringen op het gebied van gezondheid aan te pakken. Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere gebieden en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor kunnen ze vaak ook niet goed meedoen in de samenleving. Samen met diverse andere partijen helpt de afdeling GMP deze mensen om (weer) de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Door de unit Sociaal Medische Zorg wordt uitvoering gegeven aan de sociaal medische advisering voor o.a. gemeenten in het verzorgingsgebied. De sociaal-medische advisering ligt op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, de regeling Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK), Leerlingenvervoer en leerplicht.

Functieomschrijving

In de functie van arts Sociaal Medische Advisering voer je sociaal medisch onderzoek uit en adviseer je aan de opdrachtgever. Dit heeft betrekking op individuele personen met beperkingen.

Tot het taakgebied sociaal medische onderzoek behoort:

 • Het verrichten van sociaal medisch onderzoek in het kader van wetgeving zoals o.a. de Participatiewet, WMO en GPK.
 • Het signaleren en zo nodig doorverwijzen naar de reguliere zorg.
 • Het opstellen van sociaal medische adviezen en verklaringen en het onderhouden van contacten met gemeenten en instellingen.
 • Het verzamelen van resultaten uit onderzoek, profielen trekken en voorstellen doen voor het te volgen beleid.

Tot taakgebied sociaal medische advisering behoort:

 • Het adviseren vanuit sociaal medische deskundigheid over het beleid sociaal medische zorg.
 • Het fungeren als vraagbaak op het vakgebied ten behoeve van de consulenten.
 • Het vervullen van een consultatiefunctie ten behoeve van het OGGZ-werkveld.

Forensische taken indien interesse

Binnen de afdeling GMP bestaat daarnaast de mogelijkheid te werken als forensisch arts in de avond- en weekenddiensten indien daartoe interesse bestaat. Je verricht dan forensisch geneeskundige diensten aan gemeenten, politie, justitie en KMAR ten behoeve van de uitvoering van de opsporings- en vervolgwerkzaamheden. Daarbij kun je denken aan het schouwen van lijken, het verlenen van arrestantenzorg in beoordelende en behandelende sfeer, het adviseren van politie over inschakeling crisisdienst, het opstellen van overlijdens-verklaringen, zorgvuldigheidsverklaringen euthanasie en verklaringen van uitstel begraven op en het verrichten van forensisch onderzoek en/of nemen van bloedmonsters / lichaams-materiaal bij slachtoffers en verdachten van overtredingen en misdrijven. Om uitvoering te kunnen geven aan deze taken wordt je in de gelegenheid gesteld een forensische opleiding te volgen bij de NSPOH en wordt je intern begeleid door collega-artsen.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO opleiding geneeskunde.
 • Je bent BIG geregistreerd en draagt zorg voor herregistratie indien aan de orde.
 • Je wordt in staat gesteld kennis op het gebied van sociaal medische advisering op te doen middels opleiding en training.
 • Je beschikt over de volgende competenties: klantgerichtheid, adviesvaardigheid, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht, oordeelsvorming, kwaliteitsgerichtheid, flexibiliteit, leervermogen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je werkt in de regio Zuid-Limburg en kunt op verschillende locaties ingezet worden. Een auto en rijbewijs zijn daarom noodzakelijk.
 • Pas afgestudeerden worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0,7 fte (25,2 uur). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.De aanloopschaal is 11 (minimaal € 3266,-), de functieschaal is 12 (maximaal € 5384,-).

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Na een jaar wordt op basis van functioneren, financiële en organisatorische mogelijkheden bepaald of het contract wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Interesse?

Heb je belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag een motivatie met CV via personeelszaken@ggdzl.nl.

Meer informatie over de functie

Henk Buddingh, coördinator Sociaal Medische Advisering

088 - 880 5013

Meer informatie over de procedure

Marielle Pijpers, PTO-adviseur

088 - 880 5472