U bevindt zich op:Over de GGD  Privacy

Uw dossier

Uw persoonlijke gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD Zuid Limburg van u heeft. Alleen de betrokken hulpverleners hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding. Als cliënt hebt u: 

  • recht op inzage en afschrift; u hebt het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in het medisch dossier.
  • recht op correctie en aanvulling; u hebt het recht om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • recht op overdracht; u hebt het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.
  • recht op gegevenswissing; u hebt het recht om uw gegevens te laten wissen.
  • recht op beperking van de verwerking; u hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • recht op bezwaar; u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Soms kunnen wij niet volledig aan uw verzoek voldoen. Daar kunnen redenen voor zijn. Hierover wordt u in onze reactie op uw verzoek geïnformeerd. 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft een verzoek omtrent uw dossier

U kunt met een online formulier een verzoek doen met betrekking tot uw dossier. Wij vragen u bij de aanvraag een kopie mee te sturen van uw identiteitsbewijs. Lees voordat u een kopie opstuurt, hoe u fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs kunt voorkomen. Na afhandeling van het verzoek wordt de kopie ID ongeldig gemaakt met de vermelding van de reden waarom de kopie is opgevraagd door ons.

De GGD neemt uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.

U hebt een afspraak over uw dossier: wat moet u doen?  

De wetgeving rondom privacy is strenger geworden.  Als de GGD uw verzoek heeft goedgekeurd, wordt u altijd persoonlijk uitgenodigd. Neem dan ook een geldig legitimatiebewijs mee. Wij moeten kunnen controleren of u degene bent waarvan u het identiteitsbewijs toont. 
Ook als u een kopie van uw dossier digitaal wilt ontvangen, is een bezoek noodzakelijk. We vragen uw GSM nummer zodat we via een beveiligde verbinding het dossier kunnen versturen.
Wilt u uw dossier laten vernietigen? Dan geldt dezelfde regel. Het dossier wordt op een later tijdstip vernietigd. U krijgt een brief zodra vernietiging een feit is.

Behartigt u de belangen van iemand anders?

Behartigt u de belangen van iemand anders?

Wilt u inzage of een kopie van zijn of haar dossier? Dit kan alleen met een toestemmingsverklaring en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene van wie het dossier is. Een aanvraag indienen kan alleen met het online formulier Verzoek van derden. Geef daarbij duidelijk de reden van het verzoek aan. Wij vragen u om als bijlagen mee te sturen:

  • een toestemmingsverklaring van degene van wie het dossier is 
  • een kopie van een identiteitsbewijs van degenen van wie het dossier is
  • een kopie van een identiteitsbewijs van u als aanvrager van het dossier van iemand anders

Lees voordat u een kopie van het identiteitsbewijs opstuurt, hoe u fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs kunt voorkomen. Na afhandeling van het verzoek worden de kopieën van de identiteitsbewijzen ongeldig gemaakt met de vermelding van de reden waarom de kopie is opgevraagd door ons.

Justitie hoeft geen toestemmingsverklaring en/of kopie paspoort aan te leveren.

Hoe lang bewaart de GGD uw dossier?

Hoe lang bewaart de GGD uw dossier?

De GGD bewaart uw dossier niet langer dan wettelijk toegestaan is. De bewaartermijn kan verschillen per soort dossier. Hebt u hier vragen over neem dan contact met ons op.