U bevindt zich op:Over de GGD  Privacy

Privacy

De GGD Zuid Limburg wil zijn werk zo goed mogelijk doen. De organisatie heeft taken op het gebied van:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Acute zorg of ambulancehulpverlening
  • Behandeling en bestrijding van infectieziekten
  • Medische keuringen
  • Inspecties van diverse instellingen op het gebied van hygiëne en andere aspecten

Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, kan het zijn dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD Zuid Limburg van u heeft. Alleen de betrokken hulpverleners hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding.

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Hoe de GGD Zuid Limburg omgaat met uw persoonlijke gegevens is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat onder andere wanneer een instelling of organisatie persoonsgegevens mag verzamelen, om welke informatie ze mag vragen en wie ermee mag werken. Ook geeft de wet een aantal rechten aan de persoon om wiens gegevens het gaat, zoals het recht op inzage in uw gegevens. Dit alles zorgt ervoor dat uw privacy zo goed mogelijk is beschermd.

Alleen met uw toestemming verstrekt de GGD informatie over u aan bijvoorbeeld (huis)artsen of uitkeringsinstanties. De GGD Zuid Limburg heeft de regels voor de bescherming van uw gegevens opgenomen in het Reglement voor de bescherming van de persoonsgegevens van de GGD Zuid Limburg (PDF, 1,7 MB).

Gebruik van onderzoeksgegevens

Gebruik van onderzoeksgegevens

Onderzoeksgegevens waarbij niet te achterhalen is om wie het gaat, mag de GGD zonder uw toestemming gebruiken. Wel zullen wij uw toestemming vragen wanneer we onderzoeksgegevens willen gebruiken waarvoor we u meerdere keren hebben bevraagd of onderzocht. Als de GGD persoonlijke gegevens gebruikt voor wetenschappelijk en statisch onderzoek bestaat de mogelijkheid van opt-out: u kunt aangeven niet mee te willen doen aan het onderzoek.

Uw rechten als cliënt van de GGD

Uw rechten als cliënt van de GGD

U hebt als klant van de GGD recht op informatie over:

Contact

088 - 880 5000

Postbus 33, 6400 AA Heerlen

Bereikbaarheid

Telefonisch: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur