U bevindt zich op:Over de GGD  Privacy

Privacy

De GGD Zuid Limburg wil zijn werk zo goed mogelijk doen. De organisatie heeft taken op het gebied van:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Acute zorg of ambulancehulpverlening
  • Behandeling en bestrijding van infectieziekten
  • Medische keuringen
  • Inspecties van diverse instellingen op het gebied van hygiëne en andere aspecten

Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, kan het zijn dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD Zuid Limburg van u heeft. Alleen de betrokken hulpverleners hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding.

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Hoe de GGD Zuid-Limburg omgaat met uw persoonlijke gegevens is onder andere geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die verordening staat onder meer wanneer de GGD Zuid-Limburg persoonsgegevens mag verzamelen, om welke informatie de GGD Zuid-Limburg mag vragen en wie ermee mag werken. Ook geeft de verordening een aantal rechten aan u als betrokkene.

De GGD Zuid Limburg heeft de regels voor de bescherming van uw gegevens opgenomen in het Privacyregelement  (PDF, 4,4 MB).

Dit reglement is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige verwerkingen van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens binnen de GGD Zuid-Limburg.

Gebruik van onderzoeksgegevens

Gebruik van onderzoeksgegevens

Uw gegevens die voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek verder verwerkt worden binnen de GGD Zuid Limburg, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Dit houdt in dat de gegevens niet meer tot u of een ander persoon van wie de gegevens afkomstig zijn, te herleiden zijn. Wanneer de GGD Zuid Limburg onderzoeksgegevens wil gebruiken die niet volledig anoniem zijn, zal de GGD Zuid Limburg daar in beginsel toestemming voor vragen aan u als betrokkene.

Uw rechten als cliënt van de GGD

Uw rechten als cliënt van de GGD

U hebt als klant van de GGD recht op informatie over:

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Functionaris gegevensbescherming

De GGD is op basis van artikel 37 van de AVG verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van u persoonsgegevens binnen de GGD Zuid Limburg, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Astrid van der Zanden
Functionaris Gegevensbescherming

088 - 880 50 00

functionarisAP@ggdzl.nl

Contact

088 - 880 5000

Postbus 33, 6400 AA Heerlen

Bereikbaarheid

Telefonisch: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur