U bevindt zich op:Over de GGD Privacy en Persoonsgegevens

Privacy en persoonsgegevens

De GGD Zuid Limburg wil zijn werk zo goed mogelijk doen. De organisatie heeft taken op het gebied van:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Acute zorg of ambulancehulpverlening
  • Behandeling en bestrijding van infectieziekten
  • Medische keuringen
  • Inspecties van diverse instellingen op het gebied van hygiëne en andere aspecten

Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, kan het zijn dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Deze gegevens bewaren we in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD Zuid Limburg van u heeft. Alleen de betrokken hulpverleners hebben toegang tot dit dossier. Zij gaan daar zorgvuldig mee om en zijn gebonden aan geheimhouding.

Landelijke datadiefstal

Heeft u naar aanleiding van de datadiefstal die heeft plaatsgevonden vragen of wilt u meer weten over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens? 

GGD GHOR Nederland heeft de veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Wij adviseren u om deze lijst door te nemen.

Uw dossier en persoonsgegevens

Heeft u daarna nog vragen of wilt u uw gegevens laten verwijderen? Neem contact op met het speciale landelijke nummer voor deze datadiefstal:

085 – 1308226 (dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur)

 

U heeft altijd het recht om een verzoek te doen tot inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Valt u onder de regio Zuid-Limburg, dan kunt u hiervoor bij ons een verzoek indienen. 

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Hoe de GGD Zuid Limburg omgaat met uw persoonlijke gegevens is onder andere geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In die verordening staat onder meer wanneer de GGD Zuid Limburg persoonsgegevens mag verzamelen, om welke informatie de GGD Zuid Limburg mag vragen en wie ermee mag werken. Ook geeft de verordening een aantal rechten aan u als betrokkene.

In onze Privacyverklaring kunt meer informatie vinden over hoe de GGD Zuid Limburg omgaat met uw persoonsgegevens.

Gebruik van onderzoeksgegevens

Gebruik van onderzoeksgegevens

Uw gegevens die voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek verder verwerkt worden binnen de GGD Zuid Limburg, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Dit houdt in dat de gegevens niet meer tot u of een ander persoon van wie de gegevens afkomstig zijn, te herleiden zijn. Wanneer de GGD Zuid Limburg onderzoeksgegevens wil gebruiken die niet volledig anoniem zijn, zal de GGD Zuid Limburg daar in beginsel toestemming voor vragen aan u als betrokkene.

Beeld en geluidsopnamen

Beeld en geluidsopnamen

Wilt u als cliënt van GGD Zuid Limburg een gesprek met een van onze medewerkers opnemen? Bijvoorbeeld met uw telefoon? Dat mag, maar daar gelden spelregels voor.

Beeldopnamen maken is niet toegestaan

De GGD staat het maken van beeldopnamen niet toe vanwege de inbreuk die dit maakt op de privacy van medewerkers van de GGD. De meerwaarde die een beeldopname voor u zou hebben, staat niet in verhouding tot de inbreuk op de privacy van de GGD medewerker.

Als blijkt dat u heimelijk beeldopnamen heeft gemaakt, of als deze opnamen openbaar zijn gemaakt, dan kan de GGD en/of de medewerker daarvan aangifte doen bij de politie (art. 139f Wetboek van Strafrecht).

Privacy bezoekers website

Privacy bezoekers website

De GGD Zuid Limburg respecteert de privacy van de bezoekers van www.ggdzl.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.
De GGD Zuid Limburg kan bovenstaand privacystatement wijzigen. Vragen over het privacystatement van de GGD Zuid Limburg kunt u richten aan:

GGD Zuid Limburg
Afdeling Bestuurs- en directiebureau, o.v.v. Privacystatement
Postbus 33
6400 AA Heerlen

E-mailbericht

De informatie die via een automatisch e-mailbericht vanaf deze website wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. Aangezien technisch nog niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht niet is veranderd door derden, kan de afzender niet aansprakelijk zijn in geval van onjuiste overbrenging van het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.

Functionaris gegevensbescherming

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de GGD Zuid Limburg, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

functionarisAP@ggdzl.nl

Contact

088 - 880 5000

Postbus 33, 6400 AA Heerlen

Bereikbaarheid

Telefonisch: van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur