U bevindt zich op:Over de GGD  Missie

Missie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

Positieve Gezondheid

De GGD Zuid Limburg ziet gezondheid in termen als veerkracht, functioneren en participatie. Het vermogen om je aan te passen aan de uitdagingen van het leven en zelf de regie te voeren op je leven. Dit wordt Positieve Gezondheid genoemd. Samen met onze partners werken wij binnen deze visie aan gezonde wijken en gezonde jeugd.