U bevindt zich op:Over de GGD  Missie en visie

Missie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

Visie

Bij de GGD staat de gezondheid van de Zuid-Limburgers centraal. Dat geldt zowel in acute situaties (ongevallen en incidenten) als bij het voorkomen van gezondheidsrisico’s op lange termijn (preventie). Daarbij speelt de GGD tijdig en flexibel in op de veranderende vragen uit de samenleving en is daarover steeds in gesprek met de gemeenten.

De GGD is hét regionale centrum voor kennis over en onderzoek naar publieke gezondheid. Kennis en informatie worden actief beschikbaar gesteld aan professionals en burgers. De Zuid-Limburgers zijn daarmee belangrijke samenwerkingspartners. Ieder mens is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid. De GGD staat dicht bij de mensen, om te achterhalen wat mensen nodig hebben om zich gezond, veilig en prettig te voelen.

De GGD stimuleert en ondersteunt andere partijen om bij te dragen aan een gezonder Zuid-Limburg. De GGD stuurt aan op een gezamenlijke en integrale aanpak door diverse samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld door zorg, welzijn en veiligheid met elkaar te verbinden of de publieke en private gezondheidszorg of de preventie en curatie. De GGD is een onafhankelijke, professionele en betrouwbare adviseur.