U bevindt zich op:Over de GGDAfdelingen Acute Zorg

Acute Zorg

Als elke seconde telt...

'De Regionale Ambulance Voorziening Zuid Limburg is de organisatie voor ambulancezorg in onze regio. De RAV bestaat uit de ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en vormt samen met de GHOR de afdeling Acute Zorg.

Als elke seconde telt, rukken de ambulances van de RAV met zwaailicht en sirene uit. In de ambulance beschikken de hoog gekwalificeerde ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs over uitgebreide medische voorzieningen om spoedeisende zorg te verlenen. Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar wel dringend hulp nodig heeft, rijden we er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgen we vervoer op afspraak, bijvoorbeeld als iemand na een behandeling in het ziekenhuis liggend terug naar huis moet worden gebracht. Omdat we altijd de juiste zorg willen bieden, oftewel maatwerk willen leveren, beschikken we over verschillende soorten voertuigen en werken we steeds meer samen met andere zorgverleners, zoals huisartsen en ziekenhuizen.

De spin in het web van de ambulancezorg is de Meldkamer. In het Meld- en Coördinatiecentrum Maastricht werken de verpleegkundig centralisten van de RAV nauw samen met hun collega's van de politie en de brandweer. Zij coördineren de ambulancezorg en hebben contact met melders, ambulanceteam en bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

Onze patiënten moeten de best mogelijke zorg krijgen, of het er nu twee, twintig of tweehonderd zijn. De GHOR zorgt ervoor dat wat wij 'de opschaling van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening' noemen, soepel verloopt en dat de zorg die patiënten eerst ter plekke en vervolgens in bijvoorbeeld een ziekenhuis krijgen goed op elkaar aansluit.'

Contact

Contact

Afdeling Acute Zorg

088 - 880 5000

Locaties