U bevindt zich op: Nieuws

'Zuid Springt Eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid'

07 oktober 2019
filmpje regionale nota

Nota over gezondheidsbeleid 2020-2023.

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben voor de periode 2020-2023 een nieuwe gezondheidsnota gemaakt. Belangrijke elementen in het beleid zijn de focus op jeugd, de stevige allianties tussen gemeenten, Provincie, Rijksoverheid en maatschappelijke partners en een domeinoverstijgende aanpak door programma’s met de grootste gezondheidswinst in heel Zuid-Limburg uit te rollen.
De afgelopen maanden is door een werkgroep in een intensief en interactief proces gewerkt aan de nota “Zuid Springt Eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid” waarbij veel beleidsmedewerkers en bestuurders vanuit een brede scope waardevolle feedback hebben gegeven.

Vaststellen beleidsnota is mooie mijlpaal

Op 26 september jl. stemde het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg met de nota in. Een heel belangrijk moment en een mooie mijlpaal want hiermee bieden de 16 portefeuillehouders Publieke Gezondheid de beleidsnota ter vaststelling aan alle 16 Zuid-Limburgse gemeenteraden aan. Om zowel de gemeenteraden als hun adviesraden sociaal domein goed te informeren en te betrekken, vinden er in oktober informatieavonden plaats.

Animatie regionaal gezondheidsbeleid

Bekijk op Youtube de animatie over het nieuwe regionale gezondheidsbeleid.