U bevindt zich op: Nieuws

Week van de jonge mantelzorger

03 juni 2019
Twee meisjes

Jong, maar wel al zorgen….Mantelzorger zijn kan het leven van jongeren behoorlijk beïnvloeden.

Wist u dat dagelijks 1 op de 12 kinderen en jongeren in onze regio mantelzorg geven aan een familielid met een lichamelijke of psychische aandoening? Zij bieden gezelschap of troost, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of begeleiden het zieke familielid bij het naar de arts of de kapper gaan.

Deze week is het de week van de jonge mantelzorger. Landelijk wordt aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers. GGD Zuid Limburg heeft onderzoek gedaan. Uit dit en ander onderzoek blijkt dat jonge mantelzorgers:

  • zelden om hulp vragen bij hun taken of zorgen.
  • niet altijd herkend worden als mantelzorger. 
  • bijna twee keer zo vaak depressief zijn en vaker migraine hebben in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. 
  • een verhoogde kans hebben op een slechter psychosociaal welbevinden en bijna twee keer zo vaak eenzaam zijn. Dit geldt vooral voor jongeren die zorgen voor iemand met zowel psychische als lichamelijke problemen. 
  • de afgelopen weken vaker ziek thuisgebleven van school.
  • vaker dagelijks roken en meer alcohol drinken.  

Het blijft belangrijk om jonge mantelzorgers te herkennen en te ondersteunen.

Steunpunt mantelzorg

Mantelzorgers kunnen voor persoonlijke hulp en ondersteuning terecht bij het Steunpunt mantelzorg. Door de hele provincie zijn deze steunpunten te vinden. Op de website Platform Mantelzorg Limburg vindt u onderaan de pagina de contactinformatie van de steunpunten in Zuid-Limburg
Naast de Steunpunten Mantelzorg zijn er in Limburg nog andere organisaties en instellingen die mantelzorgers direct of indirect ondersteunen. 

Meer informatie