U bevindt zich op: Nieuws

Week tegen kindermishandeling

18 november 2019
Zittend verdrietig jongetje

Circa 3% van alle kinderen in Nederland groeit op in onveilige gezinssituaties. Maakt u zich zorgen om een kind? U kunt iets doen.

Kindermishandeling is een moeilijk en hardnekkig probleem, daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling, van 18 t/m 24 november, de verhalen van professionals, ouders en kinderen centraal.

Wat is kindermishandeling?

Bij kindermishandeling gaat het om mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. Maar ook om kinderen die getuigen zijn van gezinsgeweld, omdat ook dat negatieve gevolgen kan hebben voor kinderen. Vaak is er sprake van een combinatie van vormen.

De gevolgen van kindermishandeling kunnen groot zijn. Zo heeft een mishandeld kind, naast al het emotionele leed, bijvoorbeeld meer kans op psychiatrische stoornissen, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico dat hij of zij later niet in staat blijkt zijn eigen kinderen goed op te voeden. Het hangt af van de veerkracht van een kind in hoeverre het nu of later als volwassene schade ondervindt. En beschermende factoren zoals steun uit de omgeving zijn daarbij ook van invloed.

Slachtoffers, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen vertellen

Het Klokhuis laat in een serie van vier afleveringen slachtoffers, ouders, kinderen, leerkrachten, hulpverleners en omstanders aan het woord komen. Zij vertellen openlijk over dit moeilijke thema en laten zien wat je kunt doen als slachtoffer of omstander.

Wat kunt u doen als u kindermishandeling vermoedt?

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Een van de stappen in die meldcode is het het in gesprek gaan met kind en ouders. De Meldcode geeft ook aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Lees wat u als professional van Veilig Thuis kunt verwachten.

Kinderen en jongeren en andere particuliere omstanders kunnen (anoniem) advies vragen en vermoedens van kindermishandeling melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of Veilig Thuis Zuid-Limburg

Tijdens de Week tegen kindermishandeling zijn er allerlei activiteiten; misschien ook bij u in de buurt.