U bevindt zich op: Nieuws

Veranderingen in de kinderopvang

05 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang. De kwaliteit van kinderopvang is belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten.

Een ander belangrijk thema is veiligheid: vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen op strafbare feiten.

Wat doet de GGD?

Voordat een organisatie voor kinderopvang kan starten, controleert de GGD of de organisatie voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. Als blijkt dat de kwaliteit in orde is, wordt het bedrijf ingeschreven Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarna controleert de GGD jaarlijks of kindercentra, gastouderbureaus en gastouders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Wilt u meer weten als ouder of wilt u zelf een bedrijf starten?