U bevindt zich op: Nieuws

Soa-vindpercentage onder jongeren vlakt af

28 juni 2018

De GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-Noord presenteren de Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren 2017. Deze Thermometer geeft een beeld van de seksuele gezondheid van de 4659 jongeren onder de 25 jaar die in 2017 het Centrum voor Seksuele Gezondheid Limburg bezochten. De cijfers zijn gebaseerd op informatie uit de soa-Sense consulten. Hieruit blijkt onder andere dat de stijgende trend van het soa-vindpercentage onder jongeren zich in 2017 niet heeft voortgezet. In 2016 was dit 19%, in 2017 was het 17%. Echter  het soa-vindpercentage onder jongeren blijft hoog. De soa die het meeste voorkomt onder jongeren is chlamydia, gevolgd door gonorroe.

Praktisch opgeleide jongeren hebben vaker een soa

Onder praktisch opgeleide jongeren wordt vaker een soa gevonden (22%) dan bij theoretisch opgeleide jongeren (14%). Bij de praktisch opgeleide jonge mannen wordt het vaakst een soa gevonden. Daarnaast weten de praktisch opgeleide jongeren het Centrum voor Seksuele Gezondheid minder goed te vinden. Ondanks het feit dat de GGD op allerlei manieren geprobeerd heeft de soa-Sense poli toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Juist omdat binnen deze groep jongeren veel soa voorkomt, blijven de GGD’ en ook in de toekomst vol inzetten op onderzoek naar het nog toegankelijker maken van de soa-Sense poli.

Anticonceptie en tienerzwangerschappen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Limburg veel tienerzwangerschappen voorkomen. De GGD’ en krijgen daarnaast tijdens de soa-Ssense spreekuren veel vragen over anticonceptie en onbedoelde zwangerschappen. Goede seksuele voorlichting en passende anticonceptie blijft dus belangrijk bij de preventie van tienerzwangerschappen. De Limburgse GGD’ en bieden hulp bij het kiezen en verstrekken van passende anticonceptie. Beide organisaties zijn van plan om deze hulp uit te breiden in 2018.