U bevindt zich op: Nieuws

Project i-4-1-Health

13 februari 2020
InfectieRIsicoScan (IRIS)

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werkten 26 zorgorganisaties samen aan infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie.

Voor dit I-4-1-Health project is een InfectieRIsicoScan (IRIS) uitgevoerd binnen woonzorgcentra, kinderdagverblijven, en basisscholen. Met deze IRIS zijn de sterke- en de verbeterpunten voor het voorkomen van infecties van elke instelling naar voren gekomen. Bekijk de meest opvallende resultaten uit het I-4-1-Health project.