U bevindt zich op: Nieuws

Onderzoek onder cliënten ambulance

19 augustus 2019
Ambulancemedewerker aan het werk

De GGD Zuid Limburg vindt het belangrijk om u goed te helpen. Daarom zijn wij benieuwd wat u van de kwaliteit van ons ambulancevervoer vindt. 

Mensen die in de maand september ambulancezorg krijgen, worden steekproefsgewijs gevraagd om mee te doen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Het onderzoek vindt plaats in oktober en november. Het wordt uitgevoerd door het NIVEL en Meetorganisatie DESAN, in opdracht van de GGD Zuid Limburg

Hoe verloopt het onderzoek?

Als u wordt geselecteerd krijgt u een vragenlijst en het verzoek om mee te doen. De vragen gaan over uw ervaringen met de ambulancezorg. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt; dit houdt in dat de gegevens niet meer tot u te herleiden zijn.

Wij stellen het zeer op prijs als u deelneemt aan dit onderzoek. 

Wilt u liever niet deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven via: oc@ggdzl.nl. U krijgt dan geen uitnodiging. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met GGD Zuid Limburg, Afdeling Acute Zorg