U bevindt zich op: Nieuws

Nieuwe COVID-19-vaccinatieronde

29 juli 2022

Iedereen van 12 jaar en ouder krijgt naar verwachting vanaf de tweede helft van september de mogelijkheid een herhaalprik tegen corona te halen.

De prik wordt uit voorzorg aangeboden, omdat er een nieuwe coronagolf wordt verwacht in het najaar.

Is de herhaalprik nodig?

De herhaalprik verbetert de kwaliteit van het afweersysteem en daarmee de bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden. Daarnaast is de herhaalprik nodig om de zorg bereikbaar te houden en om druk op de samenleving, door bijvoorbeeld uitval van personeel, te voorkomen.

Volgorde van vaccineren

De eerste groep die de herhaalprik krijgt aangeboden, bestaat uit: 

  • Mensen van 12 jaar en ouder met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden. Bij hen neemt de bescherming tegen ernstige ziekte door corona sneller af. Dit zijn onder meer mensen die ook een griepprik krijgen. Behoort u tot die eerste groep en bent u 60 jaar of ouder, dan wordt u uitgenodigd door het RIVM. Behoort u tot die eerste groep en bent u jonger dan 60 jaar, dan wordt u uitgenodigd door de huisarts.  
  • Zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Zij worden uitgenodigd via hun werkgever.  

Daarna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil, een herhaalprik tegen corona halen.

Aangepast vaccin

Er wordt geprikt met een aangepast mRNA vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna) als die betere bescherming biedt dan de huidige vaccins. Dit vaccin moet dan wel geregistreerd zijn door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 

Meer informatie