U bevindt zich op: Nieuws

Met taal gezonder

09 september 2019

Ruim 2,5 miljoen volwassenen in ons land zijn laaggeletterd. Zij lopen dagelijks tegen heel veel problemen aan.

Problemen op het gebied van gezondheid, maar ook om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden of gebruik maken van openbaar vervoer. In onze steeds verder digitaliserende wereld worden deze problemen voor laaggeletterden steeds groter, er over praten is moeilijk. Hoe herken je of iemand laaggeletterd is? Stichting Lezen & Schrijven vraagt tijdens de week van de alfabetisering aandacht voor dit thema.

Laaggeletterdheid en (on)gezondheid

GGD Zuid Limburg werkt aan een goede gezondheid voor alle Zuid-Limburgers. Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven hebben vaak ook moeite met het begrijpen van (gezondheids)informatie. Daardoor zijn laaggeletterden vaak minder gezond, hebben ze vaker te maken met ziekten en leven ze korter. Om dit patroon te doorbreken is aandacht, herkenning en een gezamenlijke aanpak hard nodig.

Gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid in de regio Zuid-Limburg aan te pakken zijn er diverse samenwerkingsverbanden actief. Een daarvan is het Bondgenootschap Parkstad. De 30 aangesloten instellingen werken samen om laaggeletterdheid in  Zuid-Limburg te verminderen. Middels een convenant (2017-2021) geeft men verder invulling aan de landelijke aanpak ‘Tel mee met taal’ in de regio Parkstad. Ook de GGD is hierin een partner.

Meer informatie en zelf meedoen

Tijdens de week van de alfabetisering zijn er op verschillende locaties activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Wil je zelf actief worden als vrijwilliger? Dat kan ook, kijk bij de onderstaande organisaties voor de mogelijkheden.