U bevindt zich op: Nieuws

Koning en minister Bruins op bezoek bij Blauwe Zorg

05 september 2019
Koning in gesprek met gezondheidsambassadeurs

Op 4 september werd Blauwe Zorg in Maastricht verrast door een bezoek van de Koning tijdens het werkbezoek van Minister Bruins.

Op 4 september werd Blauwe Zorg in Maastricht verrast door een bezoek van de Koning tijdens het werkbezoek van Minister Bruins. 
Het bezoek aan Blauwe Zorg stond in het teken van ‘De juiste zorg op de juiste plek’, dat gaat over het zeker stellen van de toegang tot goede zorg voor iedereen, voor nu en in de toekomst. 

Wat is Blauwe Zorg

Blauwe Zorg werd in 2013 gestart met steun van het ministerie van VWS om zorg in de wijk te optimaliseren. Zorgverzekeraar VGZ, Gemeente Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties en Burgerkracht Limburg werken samen om de beste toegang tot zorg en de beste kwaliteit van zorg te kunnen bieden. De GGD Zuid Limburg is betrokken bij een van de pilotprojecten van Blauwe Zorg: Blauwe Zorg in de wijk. 

Wat is Blauwe Zorg in de wijk?

Binnen Blauwe Zorg in de wijk werken aan meer gezondheid en betere kwaliteit van leven voor de inwoners in vier Maastrichtse wijken: Nazareth, Limmel, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort. We sluiten aan bij wat er al goed gaat, de  Positieve Gezondheid.  “Niet minder, maar ánders ingerichte zorg in de wijk. Duurzamer en effectiever en met de echte vraag van de burger als uitgangspunt. Dat is een notendop waar het in de pilot Blauwe Zorg in de Wijk om draait.“ 
Deze pilot is voor de GGD Zuid Limburg een belangrijk initiatief, omdat gezondheid van bewoners heel integraal en domein-overstijgend wordt opgepakt in de wijk. “Meer aandacht voor een brede opvatting van gezondheid in de wijk en meer laagdrempelige coaching en begeleiding op maat, dragen bij aan een betere zorg op maat en dat kan op termijn zelfs een kostenbesparing opleveren.”  

Het werkbezoek

De Koning en minister Bruins gingen tijdens hun bezoek in gesprek met initiatiefnemers over hun motivatie Blauwe Zorg te starten. Bij Gezondheidscentrum Huisartsen Maastricht Oost vertelden zorgverleners hoe zij door Blauwe Zorg in de wijk anders zijn gaan werken en wat dit betekent voor de samenwerking. Ook spraken de Koning en de minister met de gezondheidsambassadeurs over hun ervaringen met gezondheid en de zorg in de wijk.

Het bezoek werd voortgezet bij de Stadspoli, waar specialisten uit het MUMC+ en huisartsen vertelden hoe de zorg sinds 2014 dichtbij de wijkbewoners, buiten het ziekenhuis, wordt geleverd. Door de inzet van specialisten op de Stadspoli kan de druk op de specialistische zorg in het ziekenhuis worden verminderd, kunnen patiënten sneller worden geholpen en kunnen bovendien kosten worden bespaard. 

Het bezoek met minister Bruins is het elfde in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Contact

Anita Vermeer, afdeling Kennis en Innovatie GGD Zuid Limburg en tevens programmateam Blauwe Zorg in de wijk
www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk/;

Rapportage van L1 (filmpje)

Rapportage “De juiste zorg op de juiste plek”:

Meer informatie over Blauwe Zorg in de wijk: https://www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk