U bevindt zich op: Nieuws

Kans op smog en blauwalgen

16 juni 2021

Daarom voor u de actuele informatie en tips op een rijtje.

Door de aanhoudende hitte is er kans op smog en blauwalgen. We hebben daarom voor u actuele informatie en tips op een rijtje gezet.

Zomersmog mogelijk bij warm weer

Er is sprake van smog wanneer de concentraties van luchtverontreinigende stoffen verhoogd zijn. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. De vervuilende stoffen worden dan onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de middag en de vroege avond is de lucht het meest verontreinigd.

Smog kan klachten veroorzaken. U kunt last krijgen van:

  • Irritatie van ogen, neus en keel
  • Toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid
  • Verergering van astmaklachten

Wij adviseren mensen die daar last van hebben om vooral in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. Met name mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn vaak gevoelig voor smog. Bij zeer hoge concentraties kan iedereen klachten krijgen.

Actuele informatie luchtkwaliteit

Het RIVM meet de luchtverontreiniging, onderzoekt de verwachte ontwikkeling en geeft als het nodig is een smogwaarschuwing. Deze informatie is zichtbaar op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS-Teletekst pagina 711 en 712.

Blauwalgen mogelijk bij hogere temperaturen

Als de temperaturen buiten flink oplopen, kunnen blauwalgen de kop opsteken en gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Vooral stilstaand, voedselrijk water vormt een ideaal milieu voor  blauwalgen. Als er teveel blauwalgen in het zwemwater aanwezig zijn, is het zwemwater niet veilig. Er worden dan waarschuwingsborden met de tekst 'Waarschuwing i.v.m. blauwalgen' of borden met de tekst 'negatief zwemadvies' geplaatst.

Actuele informatie over zwemwaterkwaliteit

Zwemwater.nl en de Zwemwater app voor iOS en Android informeren over de hygiëne en veiligheid van buitenzwemplekken, die zijn aangewezen en onderzocht door de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Heeft u vragen?

Bij gezondheidsklachten die niet meteen verklaarbaar zijn, kunt u het beste de huisarts om advies vragen. Voor andere vragen over hitte, smog of de gezondheidseffecten van blauwalgen kunt u contact opnemen met het team Medische Milieukunde van GGD Zuid Limburg.