U bevindt zich op: Nieuws

Invloed van de corona maatregelen in Zuid-Limburg

16 november 2020
onderzoek 1,5m maatschappij Zuid-Limburg

Sinds begin tweede golf meer last van stress en angsten.

Vanaf maart hebben we vanwege de coronacrisis te maken met diverse gedragsmaatregelen. Er is ook sprake van aanzienlijke indirecte effecten van de coronacrisis op welzijn en leefstijl. De GGD Zuid Limburg heeft meegedaan aan een landelijk onderzoek om de gevolgen daarvan te onderzoeken. 

Hoe gaat het met de inwoners in Zuid-Limburg? En lukt het nog goed om de gedragsmaatregelen op te volgen? De belangrijkste resultaten staan in de factsheet 1,5 meter maatschappij -meting 1 tot 7 (PDF 859 kB).

Een paar opvallende resultaten

Nog steeds sport een op de vier inwoners minder dan vóór de coronacrisis. Tot aan de zomervakantie neemt het welzijn van de inwoners toe: minder angsten, minder stress en slaapproblemen. Maar vanaf eind augustus nemen deze klachten weer toe.

Er is een grote bereidheid een coronatest te doen: driekwart van de inwoners geeft aan zich te laten testen in geval van corona-gerelateerde klachten. Maar velen gaan met klachten toch naar buiten: drie op de vijf gaat toch werken, boodschappen doen, een rondje lopen of op bezoek. Aan de andere kant staat men wel achter de maatregelen om afstand te houden, thuis te werken, bij klachten thuis te blijven en drukte te vermijden. Specifieke maatregelen zoals het dragen van een mondkapje en het beperken van reizen hebben veel draagvlak.

Er is lang veel vertrouwen geweest in de manier waarop de overheid probeert het coronavirus onder controle te krijgen. Dit vertrouwen is vanaf augustus afgenomen. Als inwoners onderling de aanpak bespreken, is dit in een op de vier gevallen negatief. Een aanzienlijk deel van de inwoners vindt sommige maatregelen moeilijk te begrijpen.

Er zijn weinig verschillen met de landelijke cijfers. Ons welzijn, ons begrip voor de maatregelen en de mate waarin het lukt ons daaraan te houden, verschilt in Zuid-Limburg niet of nauwelijks van de rest van Nederland. Men staat overwegend positief tegenover de app de CoronaMelder. Ongeveer de helft van de inwoners is van plan de app te gaan gebruiken.

Aandachtspunten

Een aandachtspunt blijft de afname van sporten. Door de maatregelen neemt de mogelijkheid om te sporten af en het lukt veel inwoners niet om hier een alternatief voor te vinden. 

Teveel personen met klachten gaan toch naar buiten. Het vermijden van contacten in geval van klachten blijft heel belangrijk bij het indammen van het virus. Er is veel draagvlak voor de maatregelen, maar het opvolgen van de maatregelen zelf blijkt moeilijk. 

Achtergrond

Het onderzoek is uitgevoerd samen met het RIVM en alle andere GGD’en. Ruim 1.300 inwoners uit Zuid-Limburg hebben sinds april zeven keer meegedaan aan het landelijk onderzoek. De onderzoeken vonden plaats vanaf de week van 20 april tot en met de week van 30 september.