U bevindt zich op: Nieuws

Invloed van de 1,5 meter maatschappij onderzocht

02 juli 2020
Deel van voorpagina factsheet

We voelen ons beter, maar het wordt moeilijker de maatregelen vol te houden.

Vanaf maart hebben we vanwege de coronacrisis te maken gehad met diverse gedragsmaatregelen. Enkele daarvan zijn nog steeds heel belangrijk om er voor zorgen dat het coronavirus zo min mogelijk wordt overgedragen. Er is ook sprake van aanzienlijke indirecte effecten van de coronacrisis op welzijn en leefstijl. De GGD Zuid Limburg heeft meegedaan aan een landelijk onderzoek om de gevolgen daarvan te onderzoeken. Hoe gaat het met de inwoners in Zuid-Limburg? En lukt het nog goed om de gedragsmaatregelen op te volgen? 

Resultaten

De belangrijkste resultaten staan in de factsheet  1.5 meter maatschappij - meting 1 tot 3(PDF, 180 kB). Er zijn weinig verschillen met de landelijke cijfers en daarom beperkt de factsheet zich tot de resultaten van Zuid-Limburg.
Het lukt minder goed om de gedragsmaatregelen te blijven volhouden. Dit geldt onder meer voor het niet op bezoek gaan bij 70-plussers en bij personen met een kwetsbare gezondheid. Bij de eerste meting in april bleek afstand houden niet altijd makkelijk, vooral niet bij buitenshuis werken en bij boodschappen doen. Dat blijkt bij de derde meting nog lastiger te zijn geworden. Minder dan 20% lukt het om bij boodschappen te doen voldoende afstand te houden.
Nog steeds geeft men aan eenzamer te zijn dan voor de coronacrisis, maar er is sprake van een verbetering. Ook de hoeveelheid angst en stress die men ervaart is eind mei  fors afgenomen ten opzichte van april. Bij de leefstijl viel in april vooral op dat men minder beweegt dan voor de coronacrisis. Eind mei is hier sprake van een verbetering, maar nog altijd 38% beweegt en sport minder dan voor de coronacrisis. 

Aandachtpunten

Er zijn twee aandachtpunten bij de gedragsmaatregelen: voldoende afstand houden bij het boodschappen doen en voldoende afstand houden op het werk. Activiteiten waarbij lichaamsbeweging wordt gevraagd zijn sterk afgenomen, denk hierbij aan sporten, het woonwerkverkeer en recreatie. Dit verbetert langzaam maar voldoende bewegen blijft nog een belangrijk aandachtpunt. 

Achtergrond

Het onderzoek is uitgevoerd samen met het RIVM en alle andere GGD’en. Bijna 3.000 inwoners uit Zuid-Limburg hebben sinds april drie keer meegedaan aan het landelijk onderzoek. De onderzoeken vonden plaats in de week van 20 april, de week van 7 mei en de week van 28 mei.